Община Горна Малина е родно място на много герои, служили гордо на България. 462-ма  войници, сержанти и офицери от нашия край са  убити на бойните полета или починали от раните си през  Балканската, Първата и Втората световни войни (1912 – 1945 г.). Признателното население е изградило паметници в тяхна чест в родните им села.

Днес, сред нас, e само един от ветераните от войните - г-н Веселин Димитров Илиев, р. 01.12.1921 г. от  с. Долна Малина.

Той е носител на ордени за храброст и юбилейни медали.

 

ВЕЧНА СЛАВА

НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИ

ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА, ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНИ ВОЙНИ

ОБЩО  500  УБИТИ БОЙЦИ ОТ 1912 ГОДИНА ДО 1945 ГОДИНА

 

 

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 

 

С. АПРИЛОВО
Петър Стоянчов
Георги Пенев
Илия Петков
Стоян Пешов
Иван Китов
Александър Станков
Борис Миладинов
Никола Велинов
Димитър Георгиев
Иван Михайлов
Ките Танев
Тоне Георгиев
Манол Младенов
Иван Малинов
Войн Алексов
Младен Петров
С. БАЙЛОВО
Г. Тотев
Ст. Георгиев
Христо Данчов
Зако Стоев
В. Стаменов
С. Липов
И. Стоилов
П. Клечков
Иван Кулин
Н. Делев
П. Стоянов
З. Николов
Д. Вълков
С. Делев
С. Василев
Ю. Стоянов
Д. Донев
Д. Добрев
Н. Димитров
Г. Христов
К. Петров
Д. Тодоров
Д. Иванов
К. Атанасов
С. БЕЛОПОПЦИ
Александър Ф. Колев
Димитър П. Симеонов
Милан Атанасов
Никола Хр. Пушкаров
Никола Петров
Спас К. Вълчов
Тодор Ст. Тодоров
Кито Стефанов
Ценко Петров
подофицер Илия Г. Божански
Георги Ст. Петров
Димитър Д. Ганев
Илия Ст. Андонов
Цветан Г. Вълчев
Йото Боцев
Иван Д. Ганев
Иван Вл. Близнашки
Наум И. Стоилов
Петър Ценков
Цветан Филчов
Стоян Д. Близнашки
Иван П. Спасов
Асан Куртев
Г. Ат. Джанджев
Иван Г. Стоянов
С. ГАЙТАНЕВО
Ст.подофицер Стоян Добрев
Мл.подофицер Петър Атанасов
ефрейтор Атанас Величков
редник Димитър Петков
редник Кирил Гергинов
Атанас Димов
Иван Стоянов Пирев
Велин Велев
Стоян П. Колчев
Методи Стоянов
Христо Петров
Йордан Стаменов
Велин Стоилов
Иван Гаврилов
Иван Георгиев
Александър Стоилов
Петър Георгиев
Георги Станоев
Димитър Бонев
Никола Генев
Иван Велинов
Христо Тодоров
Цветан Ненов Илчов
Александър С. Михайлов
Иван Матов Стоилов
Георги Минков
Петър Пенков
Ангел Стоилов
Никола Стоилов
Игнат Величков
Спас Атанасов
Димитър Стоилов
С. ГОРНА МАЛИНА
Видол Гатов Петков
Георги Манев Вълчев
Георги Манев Ташов
Денчо Стоянов Спасов
Димитър Младенов Божков
Костадин Минков Дамянов
Никола Стойчев Маринов
Петко Апостолов Стоев
Петко Атанасов Гешов
Петко Христов Пашов
Петър Стефанов Ташов
Паун Илиев Вълчев
Стоян Неделков Петков
Спас Бонев Вълчев
Стоян Стефанов Ангелов
Стоян Коцев Стоилов
Тачко Стоянов Кьосев
Христо Илиев Манов
Ценко Христов Ангелов
Михаил Петков Назърски
Ангел Иванов Каравелчов
Атанас Митов Тотов
Александър Стефанов Тотев
Ангел Цеков Стойчев
Анко Анчев Вълчев
Ангел Иванов Ангелов
Богдан Илиев ВълчевВ
Боне Митов Доколенски
Боне Манолов Спасов
Димитър Георгиев Ленков
Иван Петков Иванов
Йосиф Георгиев Ангелов
Никола Маринов Андреев
Спас Тодоров Гатов
Спас Петков Спасов
Симеон Ташов Стойков
Стефан Христов Стойчев
Тодор Ангелов Стоянов
Христо Колев Костов
Димитър Христов Ленков
Никола Костадинов Ташев
Христоско Марков Марков
Стефан Георгиев Стефанов
Цветко Иванов Недялков
Генко Алипиев Иванов
С. ГОРНО КАМАРЦИ
Александър Стоянов Витков
Иван Гр. Иванов
Тодор Г. Йотов
Подоф. Славчо Г. Вельов
Тодор И. Цеков
Христо Г. Вельов
Редници:Атанас П. Вельов
Дим. Ил. Петков
Иван С. Ценков
Иван Ил. Коцов
Найден Пенков
Никола С. Славчов
Никола Т. Стоянов
Петър Хр. Петров
Петър Д. Петров
Христо Д. Йотов
Шукри Ф. Яшаров
С. ДОЛНА МАЛИНА
Игнат Динев Стойно Постолов Стойно Златанов Янко Вълчев Стойно Вълчев Серафин Георгиев Тото Станков Стоян Лазаров Стоян Недков Бранко Златанов Пене Латев Кръсто Петров Петър Колев Стойно Божилов Богдан Недков Михал Пешов Атанас Стойнов Янко Танев
С. ДОЛНО КАМАРЦИ
поручик М. П. Чобанов
фелдфебел Иван Христов Бояджиев
фелдфебел Никола Панчов. Ватахов
фелдфебел Иван. Христов. Чобанов
ст. подофицер Иван Пенчов Нинов
ст.подофицер Христоско Маринов Вутин
ст.подофицер Александър Младенов Попов
мл.подофицер Д. Ц. Кунин
мл.подофицер Захари Василев Митев
мл.подофицер Никола Хр. Министеров
Иван Николов . Стефанин
Никола Доков
П. Ф. Коцев
Ив. С. Башлийски
Игнат Михов Вутин
Иван Христов Аръков
Н. В. Малинов
Стоян Иванов Барбутов
Нено Петров Лесов
Атанас Ангелов Лесов
Иван Петров Къскътински
Д. Ст. Къскътински
Никола Стоянов Къскътински
И. Ст. Къскътински
Иван Димитров Мачканов
Марин Н. Ненков
Иван Стоянов Генков
Христоско Ненов Генков
Петър Стоянов Найденов
Алипия Григоров Медаров
Ал. Н. Митев
Иван Николов Аръков
Ст. Ат. Македонски
Георги Николов Велински
Георги Коцов Мечкаров
Иван Стойков Лесов
Георги Иванов Мачканов
Димитър Стоянов Пиперков
Христо Николов Клечков
Никола Цветков Великов
Димитър Младенов Попов
Младен Тошов Стефанин
Иван Тошев Стефанин
Димитър Христосков Ненков
Тод. Т. Чалъков
Цветко Николов Брънчов
Петър Христов Сепетчийски
Ангел Георгиев Шилков
Ценко Иванов Кацаров
Георги Христов Гарджов
Цветко Стоянов Мирин
Христо Цветанов Вутин
Георги Лазаров Делов
Недельо Лазаров Делов
Петър Георгиев Генков
Петър Димитров Радов
Д. Сл. Шотков
Димитър Цончев Коцев
Димитър Николов Кърлев
В. Г. Велинов
Димитър Стойков Митов
Игнат Петров Игнатов
Петър Найденов Милков
Димитър Михов Джамбазов
Рад Ненчов Радов
Ценко Ненчов Радов
Найден Иванов Найденов
Мих. Ат. Бановски
Цветко Алипиев Чалъков
Ценко Георгиев Йотов
Никола Маринов Вутин
Иван Димитров Бановски
Ненчо Стоянов Найденов
Мл. П. Стефанин
Никола Димитров Сепетчийски
Христо Николов Аръков
Георги Николов Брънчов
Христо Николов Брънчов
П. Г. Мечкаров
Иван Стоянов
Хр. Ив. Найденов
Г. Ст. Малинов
Ив. К. Кацаров
Иван Николов Клечков
Петър Мечкаров
Захари Василев
Никола Христов
Иван Стойков
Иван К. Кацаров
Христо Н. Брънчев
Георги Н. Брънчев
Пешо Начов
Ставро Атанасов
Симон Драганов
Петър Коцев
Иван Катеринин
Петър Христов
Марин Ненов
Младен Ненов
Никола Митров
Никола Цветанов
Алипи Георгиев
Рат Ненчов
Младен Петров
Георги Стойков
Иван Симонов
Христо Николов
Мито Стоянов
Игнат Михов
Димитър Младенов
Димитър Ценков
Иван Петров
Мито Стойков
Стоян Иванов
Димитър Цончев
Алипи Николов
Георги Коцов
Иван Николов
Иван Христов
Димитър Христов
Никола Велюв
Никола Ал. Михов
Стоян Т. Тошев
Димитър Г. Пенев
Иван Нед. Белчев
Никола Ив. Мутафчиев
Харалампи Н. Цончев
Христо Г. Кацаров
 
С. МАКОЦЕВО

Анчо Георгиев Ценков

Атанас Георгиев Ценков

Георги Николов Гецов

Александър Пенев Тарльов

Атанас Паунов Спасов

Атанас Петров Танов.

Гаврил Стоянов Гацов

Георги Евтимов Йотов

Георги Иванов Тикварски

Георги Николов Велков

Георги Томев Велинов

Герги Ценков Славов

Григор Славов Коцев

Димитър Вълков Добрев

Димитър Дамянов Йотов

Димитър Спасов Пурев

Добре Стойнов Гергов

Иван Стоянов Йотов

Никола Велчов Тановски

Нкола Лазаров Загорски

Петър Луканов Ценков

Петър Николов Гецов

Петър Николов Иванов

Стоян Захариев Пурев

Христо Пенев Гецов

Христо Пенев Тарльов

Цветко Алипиев Ташов

Цветко Захариев Стойнов

     Иван Николов Божиловирчо

Иван Николов Лазаров

Иван Паунов Георгиев

Иван Спасов Иванов

Спас Ценков Коцов
С. НЕГУШЕВО
ст.подофицер Захари Митров
ефрейтор Христо Стоянов
ефрейтор Георги Петров
редник Петко Христов
Петър Иванов
Лазар Коцев
Георги Томов
Игнат Петров
Тодор Ненов
Димитър Стоянов
Йото Пешов
Тодор Михов
Богдан Китов
Георги Кацарски
Георги Тодоров
ст.подофицер Димитър Петков
Христо Ненов
Харалампи Йорданов
Димитър Тонков
Георги П. Пашов
Петър М. Пашов
Стоян Златанов
Йордан Павлов
Александър Величков
Иван Ценков
Александър Ценков
Кирил Бонов
фелдфебел Величко Георгиев
подофицер Симеон Атанасов
подофицер Борис Любенов
подофицер Неделко Велков
подофицер Бонко Петков
подпоручик Никола Евтимов
подпоручик Борис Славков
Ангел Стоянов
Андрея Велев
Наум Николов
Павел Евтимов
Цветан Алексиев
С. ОСОЙЦА
Миленко Соларски
Давидко Кадрийски
Тодор Цветанов
офицер Никола Христов
офицер Алипи Антов
офицер Никола Георгиев
фелдфебел Цветко Богданов
подофицер Костадин Кръстев
подофицер Иван К. Гешов
подофицер Владимир А. Букарев
подпоручик Никола Рачев
Найден Стоилов
Мито Петков
М. Димитров
Христо Желязков
Димитър Ангелов
братя В. и Н. Петрови
Стоян Ив.Кафкарски
М. Н. Нешов
Найден Гатов
Георги Петров
Петър Ив. Табака
Йордан Т. Геров
М. Ат. Савов
Мито Дачов
Христо Митрев
В. Гошев
Начо Ников
Стоян Ст. Кьосев
Васил Чернопеев
подофицер Борислав Ил.Николов
подофицер Никола Ал. Петров
редник Стоил Ив. Стоилов
подпоручик Илия Георгиев Иванов
С. САРАНЦИ
кап. Ат. Стоянов
ст.подофицер Цв. Овчарски
мл.подофицер П. Ст. Овчарски
Ст. Костадинов
Мет. М. Овчарски
Кост. Манов
Анг. Петров
Евт. Спасов
Г. Иванов
Хр. Ангелов
П. Димитров
Ст. Ст. Нончев
Дим. Стоянов
С. СТЪРГЕЛ
Гр. Войничев
Г. Кирилов
Д. П. Нешов
Юр. В. Мишев
Ив. П. Мишов
Ив. Г. Кюсов
Ив. Костадинов
Ив. К. Жиланов
Ив. Дойчов
М. Трендафилов
Цв. Делчов
подофицер Ив. Нецов
подофицер Мино Танов
Г. Хр. Войничев
В. Михов
Юр. Тодоров
П. Панталеов
Б. Георгиев
Ман. Иванов
Н. Панталеов
Нено Гергов
Найден Юрданов
Нецо Петков
Н. Г. Янински
П. Иванов
мл.офицер Велко Т. Младенски
К. Митров
А. Христов
Н. Стоянов
Тодор Минов
Хар. Долчов
Ив. Д. Пашов
Ст. Коцов
Христо Пашов
Рашо Коцов
С. Хр. Узунов
Ст.Н. Войничев
Г. Гайдарски
Тано Стамболийски
Тано Делчев
Хр. Калчов
Хр. Марков
Григор Зерински
Тодор Войнишки
Велю Войнишки
Хр. Велков
Хр. Лунгов
М. Наков
Ив. Д. Юруков
В. Лулчов
Ал. Петров
Ан. Петков
В. Ив. Войничев
Р. Хр. Паунчев
Г. Павловски
подофицер Кирил Димитров
Димитър Н. Тончев
Стефан Панталеов
Димитър Стойков
Никола Кенанов
С. ЧЕКАНЧЕВО
Евгени Танов Петров
Ценко Вълчов Ценков
Галантон Василев Стоянов
Димитър Лазаров Павлов
Диониси Милев Вильов
Мильо Петров Каразлатанов
Тано Илиев Танов
Атанас Ценков Митров
Атанас Ценков Бекрийски
Илия Симеонов
Костадин Стоянов Скорчов
Никодим Богданов Гунев
Иван Гаврилов Генов
Атанас Павлов Петров
Иван Стоянов Колов
Димитър Ненов Иванов
Христо Найденов Гатов
Димитър Гатов Милев
Димитър Вълков Митров
Панталей Димитров Воденичарски
старши подофицер Варадин Георгиев Тодоров
Герасим Георгиев Стойков
Серафим Димитров Майсторов
Илия Иванов Илчов
Димитър Илиев Иванов
Никола Христов Стоянов

Новини