Общински план за развитие на туризма в община Горна Малина 2017 - 2020 г.
 
Общински  план за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Горна Малина 2015-2020 г.
 
Отчет на Община Горна Малина за изпълнението на Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2015-2020) и на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) през 2015 г.
 
Общински годишен план за младежта 2016 г.

Новини