1.Издаване на удостоверения УП2 и УП3 - за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж
Административната таксата за издаването на същите не се дължи.
Срокът за издаването му е 14 дни от подаването на молбата.
свали УП2
свали УП3 

Новини