Всички заседания на Общински съвет Горна Малина са открити и могат да присъстват всички желаещи

Решение № 49 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 48 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 47 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 46 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 45 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 44 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 43 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 42 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 41 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 40 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 39 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 38 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 37 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 36 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 35 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 34 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 33 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 32 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 31 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 23 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 22 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 21 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 20 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 19 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 18 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 17 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 16 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 15 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 14 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 13 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 12 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 11 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 10 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 9 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 8 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 7 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 6 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 5 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 4 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Архив 2017

Архив 2015 - 2016

 


Новини