Всички заседания на Общински съвет Горна Малина са открити и могат да присъстват всички желаещи

Решение № 90 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 89 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 88 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 87 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 86 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 85 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 84 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 83 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 82 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 81 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 80 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 79 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 78 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 77 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 76 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 75 по протокол 5 от 21.06.2018 г.

Решение № 74 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 73 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 72 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 71 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 70 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 69 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 68 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 67 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 66 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 65 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 64 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 63 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 62 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 61 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 60 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 59 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 58 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 57 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 56 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 55 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 54 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 53 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 52 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 51 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 50 по протокол 4 от 31.05.2018 г.

Решение № 49 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 48 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 47 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 46 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 45 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 44 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 43 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 42 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 41 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 40 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 39 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 38 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 37 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 36 по протокол 3 от 13.04.2018 г.

Решение № 35 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 34 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 33 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 32 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 31 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 23 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 22 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 21 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 20 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 19 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 18 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 17 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 16 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 15 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 14 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 13 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 12 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 11 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 10 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 9 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 8 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 7 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 6 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 5 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Решение № 4 по протокол 1 от 26.01.2018 г.

Архив 2017

Архив 2015 - 2016

 


Новини