Структурата на общината за 2016 година е одобрена с Решение № 135 по Протокол № 9 от 27.04.2016 година на Общински съвет - Горна Малина

изтегли тук

Новини