Структурата на общинска администрация Горна Малина одобрена с Решение № 179 по Протокол № 11 от 21.12.2017 година на Общински съвет - Горна Малина

Изтегли скруктурата от тук

Новини