Социална политика

Община Горна Малина се стреми към осигурияване на  достъпни и качествени социални услуги за нуждаещите се, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората в неравностойно положение.

 

На територията на община Горна Малина функционира социалната услуга в общността Домашен социален патронаж. Негови потребители са възрасти, самотни хора, хора с увреждания и невъзможност за самообслужване. Патронажът обслужва населените места на територията на общината. Дейностите предоставени от ДСП са в посока на задоволяване потребностите на хората от топла храна, социална работа и осигуряване на съдействие за получаване на временни здравни грижи.

За контакти: Даниела Чукова - Управител

GSM ---------------- ;  тел.: 07157/ 22 64

 

 

Новини