ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество на Община ГОРНА МАЛИНА

 

№ по ред

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Име и фамилия

Заемана публична длъжност

 

1

001/11.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Стоянка Дончева

Гл.експерт ЕУСПП

  виж декларацията тук

2

002/11.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Ганка Христова

Гл.експерт ОКВМД

 виж декларацията тук

3

003/11.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Десислава Кръстева

Гл.експерт ИППП

  виж декларацията тук

4

004/14.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Първолетка Янакиева

Ст.счетоводител

   виж декларацията тук

5

005/14.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Нели Недялкова

Ст.счетоводител касиер

   виж декларацията тук

6

006/15.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Александрина Георгиева

Младши счетоводител

   виж декларацията тук

7

007/15.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.1

Иван Генков

Директор Общинско предприятие СИП

   виж декларацията тук

8

008/15.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Елена Маринова

Началник отдел

   виж декларацията тук

9

009/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Мариана Илиева

Старши счетоводител МДТ

   виж декларацията тук

10

010/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Йорданка Стоянова Банова

Гл.инспектор АМДТ

   виж декларацията тук

11

011/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Иван Генков

Директор Общинско предприятие СИП

   виж декларацията тук

12

012/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Спаска Атанасова

Ст.спец.АО кметство Байлово

   виж декларацията тук

13

013/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Мария Иванова

Ст.спец.АО кметство Стъргел

   виж декларацията тук

14

014/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Елена Ножарова

Директор ДГ“Вяра, Надежда, Любов“ Горна Малина

   виж декларацията тук

15

015/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Георги Цветанов

Младши експерт

   виж декларацията тук

16

016/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.1

Георги Цветанов

Младши експерт

   виж декларацията тук

17

017/16.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Верка Илиева

Гл.спец.ЦУИГ, архив и ОбС

   виж декларацията тук

18

018/17.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Маргарита Пешева

Ст.спец.АО Долна Малина

   виж декларацията тук

19

019/18.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Мария Велинова

Гл.експерт евроинтеграция

   виж декларацията тук

20

020/18.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Йорданка Тодорова

Ст.спец.АО Осойца

   виж декларацията тук

21

021/18.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Марияна Благоева

Ст.спец.АО Белопопци

   виж декларацията тук

22

022/18.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Ива Недялкова

Гл.спец.ЧР

   виж декларацията тук

23

023/21.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.1

Даниела Чукова

Управител ДСП Негушево

   виж декларацията тук

24

024/21.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Траянка Найденова

Ст.спец.АО Априлово

 виж декларацията тук

25

025/21.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Стоянка Стоянова

Ст.спец.АО Гайтанево

   виж декларацията тук

26

026/22.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Елена Славова

Ст.спец.АО Негушево

   виж декларацията тук

27

027/28.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Елена Евтимова

Ст.спец.АО Чеканчево

   виж декларацията тук

28

028/29.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Николинка Башлийска

Ст.спец.АО Долно Камарци

   виж декларацията тук

29

029/29.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Трайчо Асенов

Ст.спец.АО Горно Камарци

   виж декларацията тук

30

030/30.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Камелия Христова

Гл.специалист АТА

   виж декларацията тук

31

031/31.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Евга Антониева

Ст.спец.АО Саранци

   виж декларацията тук

32

032/31.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Ангел Симеонов

Гл.специалист

   виж декларацията тук

33

033/31.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Мариана Гешева

Гл.специалист КР

   виж декларацията тук

34

034/01.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Лидия Любомирова

Ст.спец.АО Макоцево

   виж декларацията тук

35

035/01.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Даниела Чукова

Управител ДСП Негушево

   виж декларацията тук

36

036/04.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Георги Георгиев

Гл.спец. ОС

   виж декларацията тук

37

037/05.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Селимка Цветкова

Гл.специалист ГРАО

   виж декларацията тук

38

038/05.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Нонка Маслева

Главен счетоводител

   виж декларацията тук

39

039/05.06.2018г

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Мария Павлова

Секретар на община

   виж декларацията тук

40

040/05.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Теменужка Стоянова

Гл.специалист КР

   виж декларацията тук

41

041/05.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Борислава Петрова

Ст.счетоводител

   виж декларацията тук

42

042/19.07.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Теменужка Георгиева

Ст.специалист ОСЗГ

   виж декларацията тук

43

043/19.07.2018г.

чл.35, ал.1, т.1

Теменужка Георгиева

Ст.специалист ОСЗГ

   виж декларацията тук

44

044/19.07.2018г.

чл.35, ал.1, т.1

Миглена Маринова

Управител ЦСРИ - Горна Малина

виж декларацията тук

45

045/19.07.2018г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Миглена Маринова

Управител ЦСРИ - Горна Малина

виж декларацията тук

46

046/15.03.2019г.

чл.35, ал.1, т.2, част втора интереси

Цветодара Найденова

ст. специалист ККД

виж декларацията тук

47

047/15.03.2019г.

чл.35, ал.1, т.1

Цветодара Найденова

ст. специалист ККД

виж декларацията тук

Новини