Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Горна Малина 2016– 2020 г.

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина 2017 - 2030 година

Новини