Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Горна Малина (2017-2019)

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Горна Малина 2016– 2020 г.

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина 2017 - 2030 година

Новини