• Покана

  юли 1, 2019

  ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  ПРЕЗ 2020г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

   

  На основание чл.26 ,ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина  Ви кани на 16.07.2019 г. (понеделник) от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Горна Малина, ет.2, зала № 9,  на публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2020г. на територията на Община Горна Малина.


 • Обявление

  юни 28, 2019

     На  основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за нормативните актове в 14 дневен срок, считано от 01.07.2019 г. до 15.07.2019 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ГОРНА МАЛИНА в Общинска администрация - Горна Малина, ет. 1 – „Център за информация и услуги на гражданите”.

     На 16.07.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложения Проект за  Наредба.

   


 • Покана

  юни 5, 2019

  Кметът на община Горна Малина, отправя покана за участие в обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, което ще се проведе на 07.06.2019 г. /петък/ от 10.00 часа в зала № 9, ет.2 в сградата на общинска администрация Горна Малина.


 • Обява

  май 20, 2019

     На основание чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове Ви представяме Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на община Горна Малина. Очакваме Вашите предложения и становища в ЦУИГ на Община Горна Малина.
   
   


 • Покана

  мар 1, 2019

  ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

  На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове,

   Община Горна Малина

  Ви кани

  на 18.03.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет.2, зала № 9,  на публично обществено обсъждане на проект на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина.

  Мотивираният доклад е публикуван на интернет страницата на Община Горна Малина.

  Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят  предложения и становища, изменения и допълнения  на проекта на Наредбата на e-mail адрес: gmalina@abv.bg  или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.

Новини