• Покана

  мар 1, 2019

  ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

  На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове,

   Община Горна Малина

  Ви кани

  на 18.03.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет.2, зала № 9,  на публично обществено обсъждане на проект на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина.

  Мотивираният доклад е публикуван на интернет страницата на Община Горна Малина.

  Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят  предложения и становища, изменения и допълнения  на проекта на Наредбата на e-mail адрес: gmalina@abv.bg  или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.


 • Покана

  яну 7, 2019

  Уважаеми съграждани,

  Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина  за 2019 година.

  Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

  Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.37 ал.2 от Наредбата на Общински съвет – Горна Малина  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Горна Малина

  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

  на проекта за бюджет за 2019 година на Община Горна Малина

   при следния

  ГРАФИК

  15 януари 2019 година

  С.Горна Малина       -      10.30 – 11.30 часа      -          Етаж 2 ,  зала 9  в сградата на Община

  Горна Малина

Новини