• Покана

  яну 7, 2019

  Уважаеми съграждани,

  Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина  за 2019 година.

  Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

  Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.37 ал.2 от Наредбата на Общински съвет – Горна Малина  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Горна Малина

  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

  на проекта за бюджет за 2019 година на Община Горна Малина

   при следния

  ГРАФИК

  15 януари 2019 година

  С.Горна Малина       -      10.30 – 11.30 часа      -          Етаж 2 ,  зала 9  в сградата на Община

  Горна Малина


 • Покана

  ное 16, 2018

  П О К А Н А

   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. 


 • Покана

  май 21, 2018

  П О К А Н А

   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г , ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


 • Покана

  май 15, 2018

  ПОКАНА
  Кметът на Община Горна Малина
   кани жителите  на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
   на 28.05.2018 г. от 10:00ч.  в малката зала на ІІ-ия етаж на Община Горна Малина
  на

  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
  на
   


 • Покана за обществено обсъждане

  апр 12, 2018

  Покана

  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
  Кметът на Община Горна Малина

  К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

  на 27.04.2018 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

  на обществено обсъждане на:

  Проект предложение

  План за енергийна ефективност на общинските сгради в община Горна Малина за периода 2018-2025 г.

Новини