• Покана

  ное 16, 2018

  П О К А Н А

   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. 


 • Покана

  май 21, 2018

  П О К А Н А

   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г , ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


 • Покана

  май 15, 2018

  ПОКАНА
  Кметът на Община Горна Малина
   кани жителите  на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
   на 28.05.2018 г. от 10:00ч.  в малката зала на ІІ-ия етаж на Община Горна Малина
  на

  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
  на
   


 • Покана за обществено обсъждане

  апр 12, 2018

  Покана

  На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
  Кметът на Община Горна Малина

  К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

  на 27.04.2018 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

  на обществено обсъждане на:

  Проект предложение

  План за енергийна ефективност на общинските сгради в община Горна Малина за периода 2018-2025 г.


 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  фев 2, 2018

  Община Горна Малина предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги, предоставяни от Община Горна Малина, на e-mail адреса или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.

Новини