• Покана

  мар 16, 2018

  Покана
  на основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси


 • ОБЯВЛЕНИЕ

  мар 16, 2018

  На  основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за нормативните актове в 14 дневен срок, считано от 26.09 до 05.10.2017 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА (2017 – 2019)


 • Покана

  мар 16, 2018

  П О К А Н А

   ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

   кани общинските съветници, кметове на населени места и всички заинтересовани лица на 15.12.2017 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Горна Малина, ул. „21-ва” № 18, ет. 2, зала № 9, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Горна Малина за 2018 г. Всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения проект на Годишната програма.


 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

  мар 16, 2018

  Уважаеми съграждани,

  Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2018 година.

  Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.


 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  мар 16, 2018

  Община Горна Малина предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги, предоставяни от Община Горна Малина, на e-mail адреса или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.

Новини