АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

 Изтегли Анкетна карта за попълване

 
Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК 92.00-13
 
 
ОИЦ – София с изнесена мобилна приемна в Горна Малина
Лого


 

На 28 август 2015 г. (петък), от 10:00ч. – 14:00ч., пред сградата на община Горна Малина (площад „пл. Родолюбие” 1) ще се проведе изнесена мобилна приемна на Областен информационен център – София. Целта е да се осигури информация на потенциалните бенефициенти и широката общественост за всички оперативни програми, отворени и предстоящи процедури, условията за финансиране по тях, както и начинът за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

 

 
32-00.29

Насрочено извършването на контролно-техническа инспекция на земеделска, горска и извънпътна техника на 12.08.2015 от 09:00 до 16:00 - пред Общината.

Изтегли приложение за повече информация

 
Покана за свикване на общински съвет

Покана

От Йоанна Добрева, Цветанка Иванова, Георги Чолаков,

Иван Михалов и Иван Ников - общински съветници

 

На основание искане с Вх.№ 61,00-65/ 30.07.2015г. и на основание чл.23, ал.5 от ЗМСМА

Свикваме 

заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 06.08.2015 година (четвъртък) от 09.00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация при следния:

Дневен ред:

1. Избор на председател на Обс Горна Малина;

2. Изпълнение на заповед № ВР - 27/28.07.2015г. на Областния управител на Софийска област;

3. Други

Изтегли pdf

 

 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Съобщение 26-00-255 1

Съобщение

 Поради повишената популация на комари и предписание на РЗИ - София област за провеждане на имагоцидна обработка на комари в община Горна Малина ще се проведе третиране на всички населени места със съсредоточена средно-високаи висока растителност на 03 и 04.08.2015г. след 21:30ч;

Обработката ще се извърши с препарат, притежаващ  разрешително за пускане на пазара от МЗ, гарантиращ безопасността на хората,нецелевите организми и щадящ околната среда.

 

 
Уведомление

Уведомление

За инвестиционно предложение

от ДП "Национална компания Железопътна Инфраструктура"

Изтегли уведомление

Read more...
 
Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 10 of 17

Специално

Заповед № 24.00-8.1/18.08.2015г.

Заповед  № 24.00-8.1/18.08.2015г.

 

Съобщение общини

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА СЪОБЩАВА, ЧЕ НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА В ОБЩИНАТА:
БАЙЛОВО, ГАЙТАНЕВО, ДОЛНА МАЛИНА,
НЕГУШЕВО, ОСАЙЦА, САРАНЦИ,
ЧЕКАНЧЕВО, МАКОЦЕВО, СТЪРГЕЛ,
ГОРНО КАМАРЦИ,
ПРИДОБИВАТ СТАТУТ НА КМЕТСТВА ПО СИЛАТА НА § 17, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ИК, И В ТЯХ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Заседание 30.06.2015 и 02.07.2015

Съобщение пожароопасност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

Обявления по ЗУТ

 

Обявление 26.00-184-1/03.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 191/02.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.В - 59-/1/23.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.Г - 28-/1/23.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.Д - 37-/1/22.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.Л - 27-/1/22.06.2015 г. относно подробен устройствен план

 

 


 

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS