XI регионален фестивал „Който се смее, дълго живее"
1 АПРИЛ 2015 ГОДИНА
СЕЛО БАЙЛОВО
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОРГАНИЗАТОРИ:
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
КМЕТСТВО -  С. БАЙЛОВО
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН – 1922”
С. БАЙЛОВО
Read more...
 
Заседания на комисии

Провеждане на заседания на временни и постоянни комисии към Общински съвет  и заседание на Общински съвет Горна Малина 

1.      заседание на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм,  което ще се проведе на 27.03.2015 година   (петък)  от 09,30 часа   в  стая   № 23  на Общински съвет Горна Малина.

2.      заседание на постоянната комисията по нормативна уредба, законност предотвратяване  и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите,  което ще се проведе на 27.03.2015 година   (петък)  от  10,00  часа   в  стая   № 23 на Общински съвет Горна Малина.

 

3.      заседание на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет.,  което ще се проведе на 27.03.2015 година   (петък)  от  10,30 часа   в  стая   № 23 на Общински съвет Горна Малина.

4.      заседание на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, което ще се проведе на 27.03.2015 година   (петък)  от  11,00  часа   в  стая   № 23  на Общински съвет Горна Малина.

5.      заседание на Общински съвет Горна Малина на 31.03.2015 г. /вторник/ от 09,00ч. в зала №9 в общинската администрация .

 

6.     заседание на постоянната комисията по образование, култура и вероизповедание,  което ще се проведе на 27.03.2015 година   (петък)  от  12,00  часа   в  стая   № 23 на Общински съвет Горна Малина.

Предложения ще се приемат да 17,00 ч. на 25.03.2015 г.

 

Николай Стоилов-председател на Общински съвет Горна Малина 

 

Специално

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS