Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на общината
ПОКАНА
 
На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина на 31.03.2014 год. от 14,00 часа в зала № 9, ет. 2 в сградата на общинската администрация в с. Горна Малина ще се проведе публично обсъждане на 
 
 
на което могат да присъстват всички желаещи граждани.
 
ОЧАКВАМЕ ВИ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
Счетоводител

Община Горна Малина обявява свободно работна място за длъжността "Счетоводител" по заместване. Изискванията за заемане на длъжността са:

- образователна степен - най - малко средно - специално;
- професионална област - счетоводство и финанси;
- професионален опит - бюджетно счетоводство;
- работа с компютър.

Документите се приемат в деловодството на Общината.

 

 

 
В Община Горна Малина разчитат на ОИЦ - София
Image Екипът на Областен информационен център София - град и София - област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ - София) проведе информационна среща в община Горна Малина за представяне на новия програмен период 2014 - 2020 г. „Областният информационен център е надежден източник на информация“, така откри срещата зам. - кметът на общината Ангел Жиланов. Той представи и току - що приключил проект по ОПАК на Горна Малина. 


Read more...
 
Пожароопасен сезон за 2014 год.
Във връзка с писмо на ТП "Държавно горско стопанство Елин Пелин" с изх. № 96/24.02.2014 год. във връзка с извършване на превантивна дейност по опазване на горите от пожари и предстоящото обявяване на пожароопасния сезон за 2014 год, обръщаме внимание на всички жители и гости на Община Горна Малина, че съгласно:
Read more...
 
Покана

П О К А Н А

за провеждане на консултации по съставяне на СИК за произвеждане на избори, за избиране на членове на Европейския парламент от Република България,
на 25 май 2014 г.


  

    

Read more...
 
Директор на общинско предприятие «Спортни имоти и прояви»
Списъци на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
 «Директор на общинско предприятие «Спортни имоти и прояви» в общинската администрация на община Горна Малина

Read more...
 
Волейбол
"А" НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ГРУПА - МЪЖЕ
 
ПРОГРАМА ЗА ПОЛУФИНАЛЕН ТУРНИР ЮГОИЗТОЧНА - СЕВЕРОЗАПАДНА ГРУПА СЕЗОН 2013/2014 ОТ ШАМПИОНАТА НА "А" НВГ
 
Участващи отбори /Северозападна група/:
 
Волейболен клуб
Град
Спортна зала
 "ЗВЕЗДЕЦ"ГОРНА МАЛИНА
 Арена Горна Малина
 "КОЗЛОДУЙ" КОЗЛОДУЙ Арена Горна Малина
 "РАКОВСКИ" ДИМИТРОВГРАДАрена Горна Малина
 "СЛИВЕН ВОЛЕЙ"
 СЛИВЕНАрена Горна Малина
 
 
Read more...
 

Специално

Великден

На вниманието на всички жители и гости на Община Горна Малина!
 
Всяка година с наближаването на Великденските празници Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Елин Пелин извършва проверки и обезопасителни мероприятия с цел повишаване на пожарната безопасност в Църковните храмове на територията на Община Елин Пелин. Акцент при проверките е поставен върху спазването на противопожарния режим, създаване на условия за успешна евакуация и състоянието на електрическите и отоплителните инсталации. Пожарникарите извършват допълнителни инструктажи на църковните служители за стриктното съблюдаване на противопожарните правила.

 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Заповед на министъра на земеделието и храните

Заповед № 485/29.10.2013 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS