ГТП на земеделска, горска и извънпърна техника
Read more...
 
Общински зимен турнир по футбол на малки врати

Общински зимен турнир по футбол на малки врати


  • ♦Участващи отбори – 14 отбора – по един представител от населените места на територията на община Горна Малина;
  • ♦Място – Спортен комплекс „Горна Малина“;
  • ♦Дата – 31.01.2015/01.02.2015г.;
  • ♦Система на провеждане - „Пряка елиминация“;
 
Read more...
 
Покана от ОД "Земеделие"

Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област кани земеделските производители и стопани на среща за разясняване въпросите, свързани с предстоящата кампанията за директни плащания през 2015г. на 02.02.2015г.

от 16:00 ч. в читалище „Васил Левски-1929“ с. Горна Малина.

От Ръководството на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област

 

Специално

Обявления по ЗУТ

 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Заповед № 389/20.10.2014 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS