АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

 Изтегли Анкетна карта за попълване

 
ВИДЕО КОНКУРС, КОЙТО ЩЕ ОТЛИЧИ ЕВРОПЕЙЦИ С ДОБРИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

инициативата eSkills for Jobs

 

ОБЯВЯВА

 

ВИДЕО КОНКУРС, КОЙТО ЩЕ ОТЛИЧИ ЕВРОПЕЙЦИ С ДОБРИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

                                              

                   

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http//idg.bg/eskills2015-2016/videocompetition

 

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2015г.

 

обява eSkills for jobs.doc

 

 
Дарение

Да подкрепим с дарения участието на талантливия млад пианист КРИСТИЯН ТОДОРОВ, 12 год. от Горна Малина, Софийска област  в Международния фестивал за пианисти Уиндзор, Лондон, Англия, който ще се проведе от 14 до 17 юли 2015 г.


От участията си в конкурси Кристиян има вече десетки награди, най престижните от които са:
1.    Девети национален конкурс с международно участие ,,Орфеева дарба” – гр. София - 2013 г. – първо място.
2.    Четвърти музикален конкурс „Premio Crescendo” – Флоренция – Италия – 2013г. първо място
3.    Международен конкурс за млади изпълнители Виена - 2014 – Urkunde Laureat I
4.    Международен конкурс за млади изпълнители Прага - 2014 – Diplom Grand Prix
Семейството на Кристиян не може да покрие разходите за транспорт и настаняване в Лондон (около 4 500 лв. за Кристиян и един придружител) и има нужда от финансова помощ.

Ако искате и имате възможност да помогнете, можете да го направите на следната банкова сметка:


УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон 237
СМЕТКА:    7000 1518596677
IBAN:   BG64 UNCR 7000 1518 5966 77
BIC (SWWIFT):   UNCRBGSF
ВАЛУТА:   BGN
ТИТУЛЯР:   СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ОСНОВАНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ:  ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ НА КРИСТИЯН ТОДОРОВ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА ПИАНО

ФЕСТИВАЛ уиндзор-ЛОНДОН-06-15.pdf

Kristian invitation letter.pdf

 

 
Предложение с изх. № 61.00-51/09.06.2015 год.

 
Покана за общественно обсъждане

 

Относно:  Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно чл.225а, ал.3 от ЗУТ”  (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в община Горна Малина

ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Горна Малина

К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

на 13.05.2015 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

на обществено обсъждане на:

Проект предложение

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законо установения срок от 14 дни, Община Горна Малина, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или в деловодството на Община Горна Малина на адрес:  с.Горна Малина, пл.”Родолюбие” № 1

 

 

  28.04.2015

                                                             К М Е Т:  инж. Емил Христов Найденов

 

Приложение:

·         Мотиви

·         Проект  на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно чл.225а, ал.3 от ЗУТ”  (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в община Горна Малина

 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

 

Специално

Заседание 30.06.2015 и 02.07.2015

Съобщение пожароопасност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

Обявления по ЗУТ

 

Обявление 26.00-184-1/03.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 191/02.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.В - 59-/1/23.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.Г - 28-/1/23.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.Д - 37-/1/22.06.2015 г. относно подробен устройствен план

Обявление за заповед на кмета 94.Л - 27-/1/22.06.2015 г. относно подробен устройствен план

 

 


 

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS