Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

 
Заседания на комисии

На основание чл.41, ал.3 и чл.52, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Ви уведомявам за предстоящите заседания на постоянните комисии и Общинския съвет, както следва:

 

1.      заседание на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм,  което ще се проведе на 30.04.2015 година   (петък)  от 09,00 часа   в  стая   № 23  на Общински съвет Горна Малина.

2.      заседание на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет.,  което ще се проведе на 30.04.2015 година   (четвъртък)  от  09,30 часа   в  стая   № 23 на Общински съвет Горна Малина.

3.      заседание на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, което ще се проведе на 30.04.2015 година   (четвъртък)  от  10,15  часа   в  стая   № 23  на Общински съвет Горна Малина.

4.      заседание на постоянната комисията по образование, култура и вероизповедание,  което ще се проведе на 30.04.2015 година   (четвъртък)  от  11,00  часа   в  стая   № 23 на Общински съвет Горна Малина.

5.       заседание на Общинския съвет,  което ще се проведе на 04.05.2015 година  ( понеделник)  от  9.00 часа   в  зала   № 9  в  сградата на общинската администрация при следния:свикване на заседание и комисии

Предложения ще се приемат включително до 28.04.2015 г. до 17,00 ч.

Николай Стоилов-председател на Общински съвет Горна Малина 

 

Специално

Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS