АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

 Изтегли Анкетна карта за попълване

 
Заседание на новоизбрания Общински съвет

Заседание на новоизбрания Общински съвет, което ще се проведе на 13.11.2015г. (петък) от 11:00 часа в Голяма зала на Общинска администрация Горна Малина, пл."Родолюбие" 1, гр. Горна Малина

За повече информация:
 
Продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

ДБТ гр. ИХТИМАН

Продължава набирането на заявки от работодатели по схема

„Младежка заетост”

Продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.

Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване.

Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

 

Пълния текст на обявата може да изтеглите тук

Read more...
 
Публично обсъждане на проекто-бюджет 2016 г.

ОТНОСНО: Публично обсъждане на проекто-бюджет 2016 г. – „Местни отговорности” и „Дофинансиране” с приходи от общински характер /без преходно салдо от 2015 г./

 

 

П О К А Н А

 

            На основание чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси и във връзка с приетата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, Общинският съвет - Горна Малина кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общност, на 30.11.2015 г. от 10.00 часа в малката зала на ІІ етаж на общинската сграда за публично обсъждане на проекта на бюджет 2016 г. „Местни отговорности”

 

 

                                                                                           

    Дата: 23.11.2015 г.                                                          

   Общинския съвет Горна Малина

    с. Горна Малина

 

Изтегли предложение за проекто-бюджет за 2016г.

 

Read more...
 
Приготвяне на храна в готов за консумация вид ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"

Приготвяне на храна в готов за консумация вид ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Априлово

 
Националната информационна кампания „Заедно за съпричастността“

Националната информационна кампания „Заедно за съпричастността“

 

В рамките на инициативата екипите на областните информационни центрове за популяризиране на европейските фондове ще обучат координаторите и доброволците на Българския червен кръст от всички общини в страната като ги запознаят с актуални и предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), насочени към уязвимите групи.

В Община Горна Малина, обучението ще се проведе на 18.11.2015 г. от 11.00 часа в зала № 9, ет.2 в сградата на общинската администрация.

Read more...
 
НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

 

ОБЯВЯВА

 

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ.

ПО ДВЕ ОФЕРТИ СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТКИТЕ:

 

ПО ОФЕРТА №3461 ИЗИСКАНИЯТА СА:

·         ЖЕНИ МЕЖДУ 20 И 40 ГОДИНИ

·         С ОПИТ В БРАНЕТО НА ЯГОДИ

·         СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА НАЧИНА НА БРАНЕ НА ЯГОДИ, КАКТО И НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ.

·         СРОК НА ЗАПИСВАНЕ - 12.00 Ч. НА 15 ЯНУАРИ 2016 Г.

 

ПО ОФЕРТА №3462 ИЗИСКАНИЯТА СА:

·         ЖЕНИ МЕЖДУ 18 И 40 ГОДИНИ

·         С ОПИТ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА РАБОТА

·         СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА НАЧИНА НА БРАНЕ НА ЯГОДИ, КАКТО И НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ.

·         СРОК НА ЗАПИСВАНЕ - 12.00 Ч. НА 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – ДБТ ИХТИМАН

И ФИЛИАЛИТЕ В ГР. КОСТЕНЕЦ И ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

Read more...
 
Заповед № 376/28.10.2015 г.

Сметосъбиране

Заповед  № 376/28.10.2015 г.

 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК 92.00-13
 
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 10 of 16

Специално

Заповед № 24.00-8.1/18.08.2015г.

Заповед  № 24.00-8.1/18.08.2015г.

 

Съобщение общини

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА СЪОБЩАВА, ЧЕ НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА В ОБЩИНАТА:
БАЙЛОВО, ГАЙТАНЕВО, ДОЛНА МАЛИНА,
НЕГУШЕВО, ОСАЙЦА, САРАНЦИ,
ЧЕКАНЧЕВО, МАКОЦЕВО, СТЪРГЕЛ,
ГОРНО КАМАРЦИ,
ПРИДОБИВАТ СТАТУТ НА КМЕТСТВА ПО СИЛАТА НА § 17, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ИК, И В ТЯХ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

Обявления по ЗУТ


 

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS