АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

 Изтеги Анкетна карта за попълване

 
Покана за общественно обсъждане

 

Относно:  Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно чл.225а, ал.3 от ЗУТ”  (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в община Горна Малина

ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Горна Малина

К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

на 13.05.2015 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

на обществено обсъждане на:

Проект предложение

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законо установения срок от 14 дни, Община Горна Малина, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или в деловодството на Община Горна Малина на адрес:  с.Горна Малина, пл.”Родолюбие” № 1

 

 

  28.04.2015

                                                             К М Е Т:  инж. Емил Христов Найденов

 

Приложение:

·         Мотиви

·         Проект  на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно чл.225а, ал.3 от ЗУТ”  (Нов - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в община Горна Малина

 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

 

Специално

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00







Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS