ВНИМАНИЕ!
Опастност от възникване и разпространение на забояването Син език

От какво се причинява за боляването синия език? Причинителят на синия език е вирус, който се предава на възприемчивите животни чрез кръвосмучещи мушички от род Culicoides.
Кои животни са възприемчиви към заболяването син език? Това са домашните (говеда, овце и кози) и дивите преживни животни (диви кози, муфлони, сърни, елени, якове, бизони, зубри).
Read more...
 
Наша учителка в Колумбийския университет!!!
Само двама учители от Софийска област отиват на обучение в Колумбийския униветситет в Ню Йорк: Даниела Тодорова от СОУ „Христо Ботев“ в с. Горна Малина и  Тодор Симеонов от СОУ „Саво Савов“ в гр. Пирдоп ще преминат триседмично интензивно обучение в Колумбийския униветситет в Ню Йорк по Програмата „Млади лидери в образованието”, подкрепена от Фондация „Америка за България“. Създадена в партньорство с Института за международно образование – Ню Йорк, интензивната програма акцентира върху новите методи за преподаване и интегрирането на дигиталните технологии в учебния процес. Участниците в програмата ще работят с водещи специалисти от Колумбийския университет и ще обменят практически опит с американските си колеги по време на посещенията си в нюйоркски училища.

За младите лидери в образованието - поздравления!
 
Илинден
Image На Илинден  в църквата на манастира „Св. Пророк Илия” – Белопопци празнична литургия отслужиха отец Серафим и отец Стоян, а в Долно Камарци отец Константин извърши водосвет на миряните и на възобновения параклис „Св. Пророк Илия”. Кметът на Община Горна Малина инж. Емил Найденов дари на православните храмове икони с образа на Пророка.
Read more...
 
В общината вече имаме столетник!
Image На 20 юли, Илинден, Добре Добрев (Дядо Добри) от Байлово навърши 100 години.
В поздравителния адрес до юбиляра, инж. Емил Найденов, кмет на Община Горна Малина пише:
„С дълбоко уважение и с голяма почит се обръщам към Вас, за да Ви поздравя по случай Вашата 100-годишнина!
Всеки ден ние, срещайки Ви по пътя, несъзнателно правим равносметка на собствените си дела - забързани в предизвикателствата на ежедневието, се отдаваме все повече на материалното в живота и често забравяме духовното: вярата в доброто, скромността, добродетелността, безкористността, щедростта и дарителството – добродетели, на които сте се посветили.
Гордеем се, че сте наш съгражданин!  
Приемете най-искрените ми пожелания за крепко здраве и още много години добротворна дейност.”
 
Read more...
 
Поход
Image
18.07.2014 год. - 137 г. от рождението на Елин Пелин - поход по стъпките му. Каменният мост е направен от баща му "майстор Йото Стоянов Станюв" през 1885 г.
 
Read more...
 
Сезонът на летните почивки настъпи, предстои разгарът му и вие ще пътувате с автомобил?
За да избягате от стреса от самото пътуване преди заминаване или връщане, непременно проверете състоянието на автомобила си и подредете правилно багажа в него.
По възможност разучете добре предварително маршрута и състоянието на пътя до Вашата дестинация.
Едва към 10 % от шофьорите признават, че знаят колко опасни могат да бъдат разхвърляните из купето на автомобила вещи. При рязко спиране или катастрофа – стъклена бутилка, лаптоп и други вещи могат да ударят някой от пасажерите отпред.   
Read more...
 
Жътвена кампания 2014 г.
Ежегодно, във връзка с настъпване на жътвената кампания, през м.май РСПБЗН – Елин Пелин започва работа по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията. Провеждат се инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи. При проведени работни срещи с кметовете се акцентира на пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. На вниманието на дежурните смени в диспечерните помещения на районната служба са изготвените подробни карти - с разположение на житните масиви, означени близкостоящи водоеми, както и пътищата за достъп с противопожарни автомобили.

Read more...
 
Предстои подновяване категоризацията на туристически обект

До лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене, собственици на хотели, стаи и апартаменти за гости, както и заведения за хранене и развлечение на територията на Община Горна Малина, които са получили категоризация през 2004 и 2005г., трябва да я подновят тази година.

Read more...
 
Кампания за обновяване на данните в СИЗП
Image
 
Областна дирекция „Земеделие“ Софийска област съобщава на заинтересованите кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания, че кампанията за обновяване на данните в СИЗП касаещи физическите блокове, а именно техните граници, площ, начин на трайно ползване и допустимите за подпомагане площи в тях, ще стартира както следва:
1. Чрез самолетно заснемане – в началото на месец Юни и ще обхване изцяло или от части общините Божурище, Драгоман, Сливница, Костинброд, Годеч, Своге, Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Горна Малина в Софийска област.
2. Чрез теренни проверки от служителите на Общинските служби по земеделие – след приключване на кампанията по прием на заявления за директни плащания през 2014 г.

Напомняме, че кандидатите са длъжни да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние през цялата календарна година и за цялата си селскостопанска дейност.
 
 
 
СОУ "Христо Ботев"
Image
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 10 of 11

Специално

Пожароопасен сезон 2014 год.

 
 

Важно съобщение!

Областна Дирекция „Земеделие” – Софийска област открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАTA ДОКУМЕНТАЦИЯ от 11 Юли 2014 г. до 11 Август 2014 г. вкл. в ОД ”Земеделие” – Софийска област, гр. София, бул. ”Витоша” № 4, ет. 6.

Заповедта е публикувана във вестник „Софийски вестник“ на 10.07.2014 г.

Областна дирекция „Земеделие” -
Софийска област
 
 

Важно съобщение

Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвяне на масиви за ползване  е необходимо в срок до 31 юли  да подадат в общинската служба по земеделие декларация /заявление/ по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година.

ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

Обръщаме внимание, че въз основа на изменение на § 2ж. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, от 2014г. в масивите за ползване ще бъдат ВКЛЮЧВАНИ имоти, ВЪЗСТАНОВЕНИ В СТАРИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ.
 
 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Обявления по ЗУТ

 
 
 
 
 

 


 

Заповед № 485/29.10.2013 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS