СПРАВКИ за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони:
за 2016-та - изтегли
за 2017-та - изтегли
за 2018-та - изтегли
за 2019-та - изтегли
-------------------------------------------------------------------------
 
Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км .
През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна Бъргария. Също така минава и подбалканската ж.п. линия София – Карлово – Бургас и четвъртокласни пътища, свързващи населените места.
Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:
• Пътища І-ви клас – 21,0 км.
• Пътища ІІІ-ти клас – 30,2 км.
• Пътища ІV-ти клас – 62,8 км.
По видове настилка пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка.

• Разстояния до летища
         Летище София 27 км.
         Летище Бургас 338 км.
         Летище Варна 435 км.
         Летище Пловдив 145 км.

• Разстояния до пристанища
         Морско пристанище Бургас 338 км
         Морско пристанище Варна 440 км.
         Речно пристанище Русе 298 км.
 

 

Новини