Заповед № 086/24.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/
 
Заповед № 085/24.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/
 
Заповед № 084/24.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/
 
Заповед № 083/24.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/
 
Заповед № 082/24.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/
 
Заповед № 081/24.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/
 
Заповед № 072/21.03.2017 г. за одобряване на подобрен устройствен план - изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/
 
Обявление за заповед на кмета № 94.П-5(1) / 15.03.2017 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.П-110(2) / 09.03.2017 г.
 
Обявление № 26.00-35 (9) от 27.12.2016 г. за решение № 256 / 30.11.2016 г. на ОбС Горна Малина
 
Обявление за заповед на кмета № 94.А-145(1) / 16.12.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Ц-71(1) / 16.12.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.М-138(1) / 07.11.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Г-68(1) / 07.11.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Б-37(1) / 07.11.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Б-41(1) / 04.11.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.В-119(1) / 04.11.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета №94.М-96(1) / 21.10.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Е-44(1) / 12.10.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Д-81(1) / 12.10.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 26.00-217(1) / 12.10.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.В-166(4) / 03.10.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Г-41(1) / 30.09.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Т-58(1) / 30.09.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 63.00-23(1) / 12.09.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Г-42(1) / 12.09.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Б-32(1) / 12.09.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.В-78(1) / 17.08.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Н-53(1) / 20.07.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.М-68(1) / 14.07.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Г-32(1) / 17.06.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.В-30(2) / 26.05.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.И-29(1) / 26.05.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.В-25(1) / 14.05.2016 г.
 
Обявление за заповед на кмета № 94.Х-11(1) / 07.04.2016 г.
 

Новини