Обявление за издадена заповед на кмета на община Горна Малина изх.№ 94.Л-56(3) от 02.05.2019 г. за изработването на ПУП-ИПРЗ
 
Обявление за издадена заповед на кмета на община Горна Малина изх.№ 94.А-38(1) от 02.05.2019 г. за изработването на ПУП-ИПР
 
Обявление за издадена заповед на кмета на община Горна Малина изх.№ 94.С-28(1) от 02.05.2019 г. за изработването на ПУП-ИПР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини