Заповед № 161 от 20.05.2019 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждането на изборите за избиране членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.
 
Заповед № 155 от 20.05.2019 г. във връзка с произвеждането на избори за избиране членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, относно секция за гласуване от гласоподаватели с трайни увреждания
 
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)
                                              
С разяснителната кампания на Централната избирателна комисия с цел разясняване правата и задълженията на гражданите може да се запознаете от следния линк: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video
 

Заповед № 141 от 25.04.2019 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори, за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, на 26 май 2019 г.

Съобщение на основание чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс, за провеждане на консултации за съставите на СИК в община Горна Малина, за произвеждане на избори, за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, на 26 май  2019г.

Избирателен списък част 1 за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 109 / 01.04.2019 г. за образуване на избирателни секции по неселни места на територията на община Горна Малина

Заповед № 108 / 01.04.2019 г. за обявяване на избирателните списъци по населени места и секции на територията на община Горна Малина

 

 

 

 

Новини