Бюджет 2018 година

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Касов отчет за трето тримесечие на 2017 година - бюджет, СЕС, чужди средства и ДСД

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2017 г. - бюджет, СЕС, чужди средства

Отчет за касово изпълнение към 31.08.2017 г. - бюджет, СЕС, чужди средства

Отчет за касово изпълнение към 31.07.2017 г. - бюджет, СЕС, чужди средства

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2017 г. - бюджет, СЕС, чужди средства

Касов отчет за първо шестмесечие на 2017 година - бюджет, СЕС, чужди средства и ДСД

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Отчет за капиталови разходи за първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на СЕС-НФ към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на СЕС-РА към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение за други смети и дейности към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Бюджет 2017 г.

Капиталови 2017 г.

Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

Отчет за капиталови разходи към 30.09.2016 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчет за капиталови разходи към 30.06.2016 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

Отчет за капиталови разходи към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015

План бюджет 2016 г. на Община Горна Малина

Новини