С решение № 201/14.03.2017 г. на Административен съд София област по адм. д. № 1140/2016 г. по описа на АССО е отменена разпоредбата на чл. 74, ал. 2 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина, приета с решение № 149 по протокол 10 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Горна Малина.

Новини