Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

  Заседания на постоянните комисии насрочени за 12.12.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 14.12.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 10.10.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 12.10.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

Заседания на постоянните комисии насрочени за 10.09.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 12.09.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

Заседания на постоянните комисии насрочени за 27.07.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 31.07.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 19.06.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 21.06.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 29.05.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 31.05.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 11.04.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 13.04.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 07.03.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 09.03.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 24.01.2018 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 26.01.2018 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 18.12.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 21.12.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 24.10.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 25.10.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 12.09.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 14.09.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
Изтегли дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 12.07.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 14.07.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 28.06.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 30.06.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 16.05.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 19.05.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Извънредно заседание на Общински съвет

  Заседание на Общински съвет ще се проведе на 20.04.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.

Изтегли дневен ред

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 31.03.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 03.04.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Извънредно заседание на Общински съвет

  Заседание на Общински съвет ще се проведе на 20.03.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.

Изтегли дневен ред

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 22.02.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 24.02.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 18.01.2017 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 20.01.2017 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 28.11.2016 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 30.11.2016 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 

Предложение с изх.№ 61.00-137/21.10.2016 г.

Предложение от кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост за 2016 г.

Изтегли предложение изх.№ 61.00-137/21.10.2016 г.

Предложение с изх.№ 61.00-136/21.10.2016 г.

Предложение от кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост за 2016 г.

Изтегли предложение изх.№ 61.00-136/21.10.2016 г.

Предложение с изх.№ 61.00-130/20.09.2016 г.

Предложение от кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.

Изтегли предложение  изх.№ 61.00-130/20.09.2016 г.

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 24.10.2016 г., от 9.00 часа, ще се проведат в зала №9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 26.10.2016 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 19.09.2016 г., от 9.00 часа, ще се проведат в стая 23 на Общински съвет Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 21.09.2016 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Извънредно заседание на Общински съвет

  Заседание на Общински съвет ще се проведе на 12.09.2016 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.

Изтегли дневен ред

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 24.08.2016 г., от 9.00 часа, ще се проведат в стая 23 на Общински съвет Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 26.08.2016 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 

Предложение

Предложение от инж. Емил Найденов - председател на ОбС Горна Малина на основание чл.80 от Правилника и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 27.07.2016 г., от 9.00 часа, ще се проведат в стая 23 на Общински съвет Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 29.07.2016 г., от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 28.06.2016 г., от 9.00 часа, ще се проведат в стая 23 на Общински съвет Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 30.06.2016 г. от 9.00 часа, в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на постоянните комисии насрочени за 25.05.2016 г., ще се проведат в стая 23 на Общински съвет Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 26.05.2016 г. в зала № 9 в сградата на общинска администрация Горна Малина.
 
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Насрочени са заседания на общински съвет и на постоянни комисии за 20.04 и 27.04.2016 г.
 
За повече информация - Дневен ред
 

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

   Заседания на комисии насрочени за 21.03.2016 г., ще се проведат в стая 23 на общински съвет Горна Малина.
   Заседание на Общински съвет ще се проведе на 25.03.2016 г. в зала 9 в сградата на общинска администрация.
 
 

Заседание на Общински съвет 22.02.2016 г.

   Заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 22.02.2016г. (вторник) от 9:00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

Изтегли дневен ред

Спешно заседание на Общински съвет 29.01.2016 г.

   Спешно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.01.2016г. (петък) от 9:30 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

 

Спешно заседание на Общински съвет 29.12.2015 г.

   Спешно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.12.2015г. (вторник) от 9:00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

 

Предложение за предоставяне на пасища, мери и ливади

   Предложение за предоставяне на пасища, мери и ливади на Венцислав Кирилов Николов. На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи настоящото предложение може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Елинпелинския районния съд.

Изтегли предложение

Предложение до Общински съвет

   Предложение за предоставяне на пасища, мери и ливади на ET “Драгон – Петър Якимов”. На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи настоящото предложение може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Елинпелинския районния съд.

Изтегли предложение

Спешно заседание на Общински съвет 09.12.2015 г.

   Спешно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 09.12.2015г. (сряда) от 9:00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

 

Заседание на новоизбрания Общински съвет

   Заседание на новоизбрания Общински съвет, което ще се проведе на 13.11.2015г. (петък) от 11:00 часа в Голяма зала на Общинска администрация Горна Малина, пл."Родолюбие" 1, гр. Горна Малина

 

Заседание на общински съвет 01.10.2015г.

За пълен текст - Изтегли pdf

Заседание на общински съвет 11.09.2015г.

За пълен текст - Изтегли pdf

Новини