Училищен план-прием на СУ за учебната 2019/2020 г.

 

Важно!

Заповед ОА-96/05.04.2019 г. на Областния управител на Софийска област за условията и реда за защита на горските територии от пожари, както и осигуряване на пожарната безопасност за защита на населението, опазването на частната, общинска и държавна собственост и във връзка със зачестилите пожари на територията на Софийска област

Изтегли от тук

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс, при кмета на община Горна Малина ще се проведат консултации за съставите на СИК в община Горна Малина, за произвеждане на избори, за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, на 26 май  2019г.

            Консултациите ще се проведат на 18.04.2019г. /четвъртък/ от 9.00 часа в сградата на Общинската администрация на Община Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва, № 18, етаж.2, зала № 9.

            В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание на Република България и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

            Съгласно чл. 91, ал. 4, точки 1, 2 и 3 и ал.5 от Изборния кодекс, моля подгответе и носете със себе си следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалицията;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по ал.4 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА: /п/

/инж.Ангел Жиланов/

 

Здравно-информационен материал

МОРБИЛИ Е СИЛНО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ

ЕДИНСТВЕНАТА СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ МОРБИЛИ Е ВАКСИНАТА

 

СЪГЛАСНО ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  НА ДЕЦАТА БЕЗПЛАТНО СЕ ПОСТАВЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ С КОМБИНИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ И РУБЕОЛА СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 13 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ И РЕИМУНИЗАЦИЯ С ТАКАВА НА  12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

На територията на Софийска област вече има регистрирани случаи от Морбили. Касае се за деца от 9 месечна до 2 годишна възраст, от ромските квартали на Ихтиман, Самоков и Костенец и са неимунизирани.

Здравето и живота на неимунизираните деца, при създалата се ситуация от Морбили в момента, е в опасност. Именно поради тази причина, и с цел ограничаване разпространението на морбилната инфекция, РЗИ – Софийска област призовава родителите на децата от 13 месеца до 18 годишна възраст да се обърнат към ОПЛ за справка по отношение на морбилната  ваксина, и ако не е приложена по някаква причина, то независимо, че детето е вече на 2, 3, 4, 5 и т.н. години, ваксината срещу Морбили, Паротит и Рубеола може и трябва да се приложи.

На Общопрактикуващите лекари е осигурена ваксина срещу Морбили, с която да обхващат както подлежащите деца, навършили 13 мес. възраст и тези на 12 години, така и пропуснатите, необхванати по някаква причина от 13 мес. възраст до 18 години.

ВАКСИНАТА ГАРАНТИРА В 99 %, ЧЕ  ИМУНИЗИРАНИТЕ НЯМА ДА СЕ РАЗБОЛЕЯТ.

Какво представлява заболяването?
Морбили е вирусна инфекция, известна като „дребна шарка“ и е силно заразно инфекциозно заболяване. Инкубационният период на заболяването е до 21 дни и продължава обикновено около 9 -11 дни.
Заразяването става по въздушно-капков път, при кашляне, кихане, при близък и директен контакт с болен от Морбили. Източник на заразата е само човека.
Оплакванията започват най-често с хрема и суха кашлица, висока температура, дразнене на очите и характерен дребнопетнист обрив, първо по лицето, който по-късно слиза надолу към шията и тялото.
В хода на протичането на морбилната инфекция и след нея могат да се появят усложнения като Пневмония, Отит, Ларингит, а в някои случаи и много по-тежки, и може да се стигне и до смърт.

ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА НИ НА СЛУЧАЙНОСТТА, КОГАТО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ТОВА ТЕЖКО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ  Е ВЪЗМОЖНО - ИМА ВАКСИНА.

 

Тържествена сесия на Общински съвет Горна Малина

На тържествена сесия на Общински съвет Горна Малина днес, 22 февруари 2019 г., заслужилите граждани на Община Горна Малина проф. Любен Иванов Тотев, Михаил Велев Танев и Здравка Андреева Христова - Петрова получиха удостоверения, грамоти и плакети от Председателя на ОбС инж. Емил Найденов и от Кмета на общината инж. Ангел Жиланов.
 
По Предложение № 61.00-72/07.09.2018 г. на Кмета на община Горна Малина,
Общински съвет Горна Малина  с Решение №  132/12.09.2018 г. удостои със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН ПРОФ.  ЛЮБЕН  ИВАНОВ ТОТЕВ за особени заслуги в цялостната  дейност  на  общината.

За мен е удоволствие да ви представя заслужилия гражданин на община Горна Малина ПРОФ.  ЛЮБЕН  ТОТЕВ – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София и Председател на съвета на Ректорите на висшите училища в Република България.
Роден е на 12 ноември 1954 г. в с. Долно Камарци, Софийска област.
През 1980 г. се дипломира като Магистър във Висшия Минно Геоложки институт - София, през 1986 г. защитава докторска дисертация, от 1998 г. е доцент, а от 2011 г. е професор.
Професионалната  кариера на проф. Тотев в Минно-геоложки университет, София започва през 1999 г. като Ръководител катедра „Подземно строителство”,  през периода 1999 – 2003 е ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН, от 2003 до 2011 г. е ДЕКАН, а от 2011 г. е РЕКТОР.
През 2010 г. Проф. Тотев е избран за Председател на съвета на Директорите на „Минпроект” ЕАД, а през 2015 г. - за заместник-председател на Българската минно-геоложка камара.
Владее немски, френски и руски езици.
Член е на Съюза на учените в България, на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, на Сдружението на взривните инженери в България и на Организационния комитет на Международния научен симпозиум „Неделя горняка”.
С неговите професионални и научни интереси подпомага общинското ръководство в областта на екологията, работи за решаването на проблеми от различен характер, подпомага популяризирането на община Горна Малина и нейната визия.
 
По Предложение № 61.00-71/07.09.2018 г. на Кмета на община Горна Малина,
Общински съвет Горна Малина  с Решение №  133/12.09.2018 г. удостои със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН  Г-Н  МИХАИЛ ВЕЛЕВ ТАНЕВ за особени заслуги в областта на културата.

Михаил Танев е роден на 14 февруари 1956 г. в гр. София. От с. Негушево.
През 1998 г.   завършва Националната художествена академия, София.
От 1991г. е Управител на студио за предпечатна подготовка и реклама.
Автор е на всички рекламни материали за община Горна Малина и  дарява пълен фотоархив.
През 2010 г. той е един от основните членове на инициативния комитет за провеждане на референдум на територията на общината срещу откриването на кариери, сметища за опасни отпадъци и замърсяващи производства.
Инициатор е за проектиране и изграждане на монументът „Каменното дърво” в с. Негушево.
Председател е на УС на НЧ „Възраждане 1922” и член на църковното настоятелство на храм „Св. Петка” в с. Негушево.
Автор е на документална експозиция и изложба от гравюри, посветени на Стария и Новия завет, открити в църковния архив в храма.
От 2016 г.  организира ежегодни спонсорски фотоизложби за събиране на средства за храма.
 
По Предложение № 61.00-73/07.09.2018 г. на Кмета на община Горна Малина,
Общински съвет Горна Малина  с Решение №  131/12.09.2018 г. удостои със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН  Г-ЖА  ЗДРАВКА АНДРЕЕВА ХРИСТОВА – ПЕТРОВА за особени заслуги в областта на културата.

Здравка Христова – Петрова е родена  в с. Априлово.
Завършила е библиотекознание и българска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски.
Занимава се с краеведческа дейност в Община Горна Малина.
Дарява стотици книги и дискове със софтуер, игри, музика и др. на читалището в Априлово.
През  2012 г.  започва да събира материали за историята на Априлово и за родовете в селото, а през 2015 г. издава книгата „Априлово през годините и Родови корени”. Приходите от продажбата  дарява на Народно читалище „Светлина 1927” в родното си село Априлово.
 

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА РАЗКРИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В Горна Малина

Адрес: с. Горна Малина, Спортен комплекс
Работно време: от 8:00 до 17:00 часа
Управител: Миглена Маринова
телефон за контакт: 0885999845

Центърът е с капацитет 20 места и е форма на почасова подкрепа на деца и пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости. Социалната услуга може да се предоставя на широк кръг потребители.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия адрес до директора на дирекция „Социално подпомагане“ - Елин Пелин, чрез Изнесеното работно място в с. Горна Малина.
Молба по образец за ползване на социалната услуга:
- Копие от експертно решение ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК или медицинско направление, ако има такива. (Копия на документите се представят само в случаите, в които Дирекцията за социално подпомагане не разполага с тях ).
- Документ за самоличност - за справка,
При необxодимост органите могат да изискват и други документи. Приемът на деца в центъра се извършва по реда на чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

 

Анкетна карта

Мнението Ви е важно за нас! Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и обслужването на клиентите.

Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!

Анкетна карта за качеството на административното обслужване в община Горна Малина

Новини