ИКОНОМИКА

 Първичен сектор от икономиката в Oбщина Горна Малина е селското, горското и ловното стопанство.
 
 Селското стопанство е  традиционен поминък за нашия регион и е сред най-важните сектори за общината от гледна точка на заетостта. Този отрасъл осигурява работа (постоянна или сезонна) на около една трета от населението в трудоспособна възраст.
Общият брой на регистрираните земеделски стопанства в аграрния сектор са 453, а официално регистрираните земеделски производители са 103 (източник: Агростатистика 2000 - 2015). ЛАКТАН ЕООД се занимава  с био земеделие.
Обработваемата земя е 52 802,6 дка. Средно на жител на общината се падат по 8,5 дка, което превишава средния размер за страната. Приблизително 54% от площите се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 24%. През последните години се обръща по-голямо внимание и на култури като лавандула, кориандър, рапица и др.
Животновъдството е представено от:
-      Говедовъдство има в Горна Малина, Стъргел и Осойца. Най-голяма е фермата на ЛАКТАН ЕООД – с. Осойца, в която се   отглежда едър рогат добитък от породата монбелиард;
-      Овцевъдството е развито в цялата община.
 
Горско стопанство и лов
 
Горите и горските територии са с площ 13 639,79 ха и представляват 46,20% от общата площ на общината. Те са предимно държавна собственост, а по видов състав преобладават широколистните – зимен дъб, цер и бук, а от иглолистните – бял бор, черен бор и смърч. Обликът на горите и горските територии се определя от насаждения с естествен произход, които заемат 75,4% от общата площ.
Стопанската дейност  в горските територии се осъществява от Ловно стопанство „Витиня” и Държавно горско стопанство „Елин Пелин”. ДЛС “Витиня” стопанисва горите и дивеча на площ от 215 799 дка.
 
Промишленост
 
В общината действащи към момента са малко на брой производствени единици.
В общинския център Горна Малина това са:
  • „Алфа-Марине” ООДе със 100% немско участие и със седалище в Горна Малина. Основен предмет на дейност е изработването на заваръчни конструкции с механична обработка с приложение в корабоплаването, за животоспасяващи лодки и салове за всички видове морски плавателни съдове, както и за офшорни отрасли (платформи за добив на газ и петрол, генератори за вятърна енергия), метални конструкции и др.), платформи, падащи бордове на камиони, метални палета за транспортиране на газови бутилки, както и строителни принадлежности основно за Германия и Холандия;
  • Италианската фирма „Каст Футура“ е специализирана в производството на керамични компоненти за бяла техника - готварски печки, бойлери, горелки и др.  Пласмент – предимно външен пазар;
Долно Камарци:
  • „Индустриална химия“ ООД. Предприятието произвежда автокозметика и битова химия. Пласмент-търговската мрежа;
  • „Линфорест” ЕООД   - Производство на дървен материал за вътрешния пазар;
  • Металпродукт АМС” ООД  - Производство на метални конструкции за външния и вътрешния пазар.
Белопопци:
  • „ИЛЕА-М” ЕООД  - произвежда детски храни за пазара в областите София и Пловдив;
  • „ВМТ-1” ЕООД – пакетиране на ядки и гъби за вътрешния пазар.
На територията на общината работят много микро предприятия като: сладкарски цехове, автосервизи, шивашки предприятия, автотранспортни фирми и т.н.

Новини