Съобщение по чл.61,ал.3 от АПК до Юлияна Николаева Владимирова, относно изготвена заповед № 354/04.10.2016 г. на кмета на община Горна Малина

Виж съобщение с изх.№ 94.С-44(4) / 28.02.2017 г.

 

Новини