Горно Камарци е най-северното село в община Горна Малина и едно от най-малките селища - брой жители с постоянен адрес – 215, а с настоящ – 457 (по данни на ГРАО към 20.07.2015 г.). 

Намира се на разстояние 18 км от административния център, на 777 м надморска височина в планински район. На север е Стара планина, а на юг - Средна гора.

Намира се между магистрала "Хемус" и подбалканския път София - Бургас. От селото тръгват пътищата за два старопланински прохода - Витиня и Арабаконак. На югоизток, след  Долно Камарци, се намира и проходът „Гълъбец”. Съвсем близо, в Стара планина, се намира връх Звездец (община Етропополе), а на изток - връх Баба. В близост до селото е началото на река Макоцевска.

До 7-годишна възраст децата се обучават в една смесена група в ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” - Горна Малина, филиал в Долно Камарци, а учениците пътуват до  ОУ „Отец Паисий” в с. Долно Камарци - средищно и защитено училище или в СОУ „Христо Ботев” - Горна Малина, средищно училище.

От 2010 г. е възобновена дейността на НЧ „Христо Ботев  2010”.

Новини