Свободни позиции към 19.06.2017 г.

Свободни  работни  места  на  19.06.2017г.  в  ДБТ  Ихтиман

 

 

Срок на валидност

Бр. незаети

Длъжност

Град

Образование

30.06.2017

30

3132-3007/Оператор, компресор

София

Основно,Средно

30.06.2017

1

9622-0001/Общ работник

Мусачево

Средно

30.06.2017

1

3115-3033/Техник-механик, шивашко производство

Мусачево

Средно

 

4

2161-7002/Архитект

Елин Пелин

Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия

 

4

9622-0001/Общ работник

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5027/Мениджър, проекти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

1

7212-1001/Заварчик

Горна Малина

 

 

1

7223-1015/Стругар

Горна Малина

 

 

2

2161-7002/Архитект

Елин Пелин

 

14.07.2017

1

9622-0001/Общ работник

Горна Малина

Средно

07.07.2017

2

3322-3003/Търговски представител

Равно поле

Висше,Средно

07.07.2017

2

9321-0001/Пакетировач

Равно поле

Средно

30.06.2017

1

8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Лесново

Средно

30.06.2017

2

7318-1017/Работник, сортировач

Лесново

Средно

30.06.2017

1

7231-2001/Автомонтьор

Лесново

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автомонтьор)

30.06.2017

7

5414-1007/Охранител

София

Средно

30.06.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Висше,Средно

03.07.2017

2

8344-2003/Водач, електрокар

Елин Пелин

Средно,Професионална квалификация (електрокарист)

05.07.2017

5

5242-1002/Мърчандайзер, продажби

Елин Пелин

Висше,Средно

30.06.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

30.06.2017

2

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Елин Пелин

Средно

03.07.2017

1

6113-1006/Фиданкопроизводител

Елин Пелин

Професионална квалификация / Градинарство (паркове и градини) (парково строителство и озеленяване)

30.06.2017

1

3115-3004/Техник, механик

Елин Пелин

Средно (Технически специалности.)

23.06.2017

1

4321-2015/Снабдител, доставчик

Елин Пелин

Средно

22.06.2017

4

7523-2010/Машинен оператор, дърводелство

Мусачево

Средно

23.06.2017

1

9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност

Елин Пелин

Средно

23.06.2017

1

9622-0001/Общ работник

Елин Пелин

Средно

22.06.2017

5

8183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиване

Григорево

Средно

23.06.2017

5

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство

Елин Пелин

Средно

23.06.2017

2

7212-1001/Заварчик

Елин Пелин

Средно

19.06.2017

10

4321-2014/Склададжия

София

Средно

22.06.2017

5

8114-2007/Машинен оператор, изделия от бетон

Григорево

Средно

19.06.2017

9

7533-1011/Шивач, кожа

Мусачево

Средно

26.06.2017

4

7322-2014/Печатар

Равно поле

Средно

05.07.2017

2

7543-3010/Контрольор, качество

Горна Малина

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (оператор в шевното производство)

05.07.2017

3

9622-0001/Общ работник

Елин Пелин

 

05.07.2017

1

2141-6001/Инженер, производство

Мусачево

Висше

05.07.2017

1

7532-2002/Крояч, текстил

Горна Малина

Средно

05.07.2017

4

5230-1001/Касиер

Елин Пелин

Средно

05.07.2017

4

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

05.07.2017

36

8153-2004/Машинен оператор, шиене

Горна Малина

Средно

05.07.2017

42

7533-1011/Шивач, кожа

Мусачево

 

05.07.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

 

Обява

Дирекция "Бюро по труда" гр. Ихтиман
 
ОБЯВЯВА
 
набиране на кандидати за бране на малини в Португалия
 
Описание на длъжността/отговорности: бране на малини, грижи по растенията и др.
 
Изисквания към кандидатите:
Образование: не се изисква
Опит: Не е задължителен, но е за предпочитане.
Възможност за работа извън договореното работно време и в почивните дни.
 
Работата е за период от 3 месеца от юли до септември 2017 г., с възможност за удължаване.
- 15-дневен пробен период
-основно месечно възнаграждение 557 евро
-режийни за всеки отработен ден 3,75 евро на ден.
- допълнително заплащане в почивни дни и национални празници - 50 % върху дневната надница.
 
Интервюта ще се проведат в средата на месец юни 2017 г.
 
краен срок за кандидатстване - 07 юни 2017 г.
За информация - ДБТ Ихтиман и филиалите в гр. Елин Пелин и Костенец
 

Обява

Фирма "Прометекс - 90" ЕООД
 
търси да назначи шивачи, кроячи и оператор банциг
 
Свободните работни позиции са в с. Горна Малина, 2131

 

За контакти тел.: 0899835566 - Нора Аталай

 

 

 

Обява

РАБОТА В ИЗРАЕЛ

 Агенцията по заетостта подновява набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел.

Търсят се професионални строителни работници по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

 Израел търси наши работници за:
кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж). Разчитането на строителни планове е задължително.

- арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително.

- работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени
- мазачи

Израелската страна е посочила, че кофражисти и арматуристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен  до максималния срок от 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.

Изисквания към кандидатите:

- да са български граждани;
- да са на възраст между 25 и 50 години;
- да не са работили в Израел;
- да нямат родители или деца, които да работят в Израел;
- да не са осъждани;
- да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини и да не страдат от определени заболявания (туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН).

Процедура на кандидатстване:

Кандидатите подават в ДБТ по местоживеене следните документи:

- заявление за кандидатстване;

- копие на страницата с личните данни от задграничния паспорт. Ако кандидатът няма задграничен паспорт, може на този първи етап на кандидатстване да приложи лична карта;

- копие на свидетелство за съдимост, издадено за работа в чужбина.

 Процесът на подбор е безплатен и желаещите не дължат никакви такси на никакъв етап от кандидатстването.

 Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на https://www.az.government.bg/pages/mezhdunarodna-deynost-normativna-uredba/ и на място в ДБТ Ихтиман и филиалите в град Костенец и град Елин Пелин.

 


 

Новини