Свободни работни места към 21.08.2017 г.

Срок на валидност

Бр. незаети

Длъжност

Град

Образование

17.09.2017

4

7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия

София

Начално,Средно,Основно

31.08.2017

2

9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност

Мусачево

Средно

31.08.2017

 

4

9321-0001/Пакетировач

Мусачево

Средно,Основно,Начално (Да е грамотен, да може да чете.)

 

1

5230-1001/Касиер

Елин Пелин

Висше,Средно

 

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Елин Пелин

Висше,Средно

 

1

8343-2002/Кранист (подвижен)

Елин Пелин

Основно,Средно

 

1

8342-2002/Машинист, еднокофов багер

Елин Пелин

Основно,Средно

 

2

3324-2004/Търговски посредник

Елин Пелин

Висше,Средно

 

10

9312-0006/Работник, поддръжка на пътища

Елин Пелин

 

 

1

2161-7002/Архитект

Елин Пелин

Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия

 

1

2152-6007/Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

Елин Пелин

Висше

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5027/Мениджър, проекти

Елин Пелин

 

 

1

7223-1015/Стругар

Горна Малина

 

 

1

7212-1001/Заварчик

Горна Малина

 

31.08.2017

1

2221-5001/Медицинска сестра

Горна Малина

Висше / Медицина (Медицинска сестра.)

31.08.2017

2

2342-5002/Учител, детска градина

Горна Малина

Висше / Подготовка на детски учители (Предучилищна педагогика; Начална педагогика;Начална и предучилищна педагогика.)

18.09.2017

2

2342-5002/Учител, детска градина

Елин Пелин

Висше / Подготовка на детски учители (бакалавър предучилищна подготовка.)

25.09.2017

1

2411-6004/Счетоводител

Елин Пелин

Висше / Счетоводство и данъчно облагане (магистър счетоводство)

15.09.2017

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Лесново

Висше / Чужди езици и филологии (магистър , бакалавър английска филология)

20.09.2017

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Елин Пелин

Средно

15.09.2017

1

5131-2004/Сервитьор

Равно поле

Средно

01.09.2017

1

1349-3010/Читалищен секретар

Голема Раковица

Средно

20.09.2017

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Доганово

Средно

20.09.2017

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Голема Раковица

Средно

10.09.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Равно поле

Средно

20.09.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Нови хан

Средно

10.09.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Григорево

Средно

10.09.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елешница

Средно

18.09.2017

5

9312-0003/Работник, строителството

Равно поле

Средно,Основно

18.09.2017

2

7119-2009/Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия

Равно поле

Средно

15.09.2017

2

7112-2008/Зидаромазач

Елин Пелин

 

15.09.2017

2

7121-2001/Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития

Елин Пелин

Основно,Средно

09.09.2017

1

2411-6004/Счетоводител

Равно поле

Средно,Висше / Икономически науки

15.09.2017

2

7114-2003/Кофражист

Елин Пелин

Средно,Основно

14.09.2017

2

7114-2001/Арматурист

Елин Пелин

Средно,Основно

14.09.2017

4

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Елин Пелин

Основно,Средно

14.09.2017

2

7131-1001/Бояджия, сгради

Елин Пелин

 

15.09.2017

2

7123-2004/Шпакловчик

Елин Пелин

Основно,Средно

15.09.2017

2

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Елин Пелин

Основно,Средно

15.09.2017

2

7122-2001/Работник, подови облицовки и настилки

Елин Пелин

Основно,Средно

08.09.2017

2

8189-2022/Машинен оператор

Григорево

 

31.08.2017

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Долно Камарци

Висше / Математика (Преподава по математика и физика.)

31.08.2017

1

2330-5006/Учител спортна подготовка

Долно Камарци

Висше / Спорт (Учител по физическо възпитание и спорт.)

03.09.2017

2

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

31.08.2017

50

7533-1011/Шивач, кожа

Мусачево

Основно,Средно

01.09.2017

2

7322-2006/Монтажник

Елин Пелин

Средно

01.09.2017

2

7212-1001/Заварчик

Елин Пелин

Средно

01.09.2017

2

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство

Елин Пелин

Средно

01.09.2017

4

8344-2004/Водач, мотокар

Мусачево

Средно

01.09.2017

3

7212-1001/Заварчик

Елин Пелин

Средно

31.08.2017

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Равно поле

Средно

18.09.2017

5

9333-0007/Товарач

София

Средно

01.09.2017

1

4416-2002/Служител, човешки ресурси

Елин Пелин

Висше

02.09.2017

4

5414-1007/Охранител

Долни Богров

Основно

01.09.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

31.08.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Нови хан

Средно

Работни места

 

 

Обява

Фирма "Прометекс - 90" ЕООД
 
търси да назначи шивачи, кроячи и оператор банциг
 
Свободните работни позиции са в с. Горна Малина, 2131

 

За контакти тел.: 0899835566 - Нора Аталай

 

 

 

Обява


 

Новини