Свободни работни места към 03.10.2017 г.

   

Срок на валидност

Бр. незаети

Длъжност

Град

Образование

 

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Горна Малина

 

 

2

3324-2004/Търговски посредник

Елин Пелин

Висше,Средно

 

1

8343-2002/Кранист (подвижен)

Елин Пелин

Основно,Средно

 

1

8342-2002/Машинист, еднокофов багер

Елин Пелин

Основно,Средно

 

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Елин Пелин

Висше,Средно

 

1

5230-1001/Касиер

Елин Пелин

Висше,Средно

 

10

9312-0006/Работник, поддръжка на пътища

Елин Пелин

 

 

1

2161-7002/Архитект

Елин Пелин

Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия

 

1

2152-6007/Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

Елин Пелин

Висше

 

1

9313-0003/Общ работник, поддържане на сгради

Елин Пелин

Основно

 

1

2421-5027/Мениджър, проекти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

2

7119-2016/Работник, поддръжка на сгради

Елин Пелин

 

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

1

9313-0003/Общ работник, поддържане на сгради

София

 

 

1

9313-0003/Общ работник, поддържане на сгради

София

 

 

1

9312-0003/Работник, строителството

София

 

 

1

7223-1015/Стругар

Горна Малина

 

 

1

7212-1001/Заварчик

Горна Малина

 

 

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Горна Малина

 

 

1

7212-1001/Заварчик

Горна Малина

 

 

1

8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места

Елин Пелин

 

20.10.2017

5

8332-2010/Шофьор, товарен автомобил

София

Средно,Основно

20.10.2017

3

5243-0001/Пласьор, стоки

София

Средно

20.10.2017

6

9622-0001/Общ работник

София

Основно

31.10.2017

 

1

3343-3011/Асистент, офис

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

1

5141-2001/Фризьор

София

Средно / Фризьорски и козметични услуги (фризьор)

31.10.2017

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Елин Пелин

Основно,Средно

31.10.2017

1

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство

Григорево

Средно

02.11.2017

3

7543-3010/Контрольор, качество

Мусачево

Средно

02.11.2017

2

7112-2008/Зидаромазач

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

1

3119-3018/Техник, технолог на захар и захарни изделия

Равно поле

Висше / Хранителни технологии (Инженер технолог обществено хранене)

02.11.2017

4

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

3

8344-2004/Водач, мотокар

Мусачево

Средно

02.11.2017

1

5132-2001/Барман

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

2

7122-2001/Работник, подови облицовки и настилки

Елин Пелин

Средно

23.10.2017

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Елин Пелин

Висше / Чужди езици и филологии (магистър , бакалавър Английска филология)

02.11.2017

2

7123-2004/Шпакловчик

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

2

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Елин Пелин

Средно

03.11.2017

3

8343-2001/Кранист

Равно поле

Средно (Кранист автокран)

02.11.2017

2

5414-1007/Охранител

София

Средно

02.11.2017

10

8153-2004/Машинен оператор, шиене

Мусачево

Средно,Основно

02.11.2017

2

7131-1001/Бояджия, сгради

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

5

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

София

Средно

02.11.2017

2

7121-2001/Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

6

5223-2001/Продавач-консултант

София

Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант)

02.11.2017

2

7114-2001/Арматурист

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

1

5142-2002/Козметик

София

Средно / Фризьорски и козметични услуги (козметик)

31.10.2017

5

9412-0003/Работник, кухня

Априлово

Основно,Средно

03.11.2017

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Елин Пелин

Средно

02.11.2017

2

7114-2003/Кофражист

Елин Пелин

Средно

03.11.2017

2

3123-3001/Технически ръководител, строителство

Равно поле

Средно / Строителство

03.11.2017

5

7212-1001/Заварчик

Равно поле

Средно (заварчик)

31.10.2017

1

4226-2003/Рецепционист

Елин Пелин

Средно,Висше

31.10.2017

2

7522-1002/Дърводелец, мебелист

Елин Пелин

Средно

31.10.2017

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Равно поле

Средно

27.10.2017

10

7114-2004/Кофражист, бетонни отливки

София

Средно

21.10.2017

6

5414-1007/Охранител

Казичене

Средно

09.10.2017

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мусачево

Висше / Подготовка на начални учители (магистър, бакалавър начална училищна педагогика)

18.10.2017

2

9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност

Мусачево

Средно

16.10.2017

1

3115-3005/Техник-механик, автомобили и кари

София

Средно

16.10.2017

2

7212-2025/Шлосер-електрозаварчик

София

Средно

16.10.2017

2

5223-2001/Продавач-консултант

София

Средно

16.10.2017

6

7132-1002/Бояджия, превозни средства

София

Средно

16.10.2017

4

5152-1002/Домашна помощница

София

Средно

12.10.2017

1

5131-2004/Сервитьор

Равно поле

Средно

11.10.2017

10

4132-1001/Оператор, въвеждане на данни

Равно поле

Средно,Висше

08.10.2017

1

7412-2009/Електромонтьор

Столник

Средно / Електротехника и енергетика (Електромонтьор / Електрически системи)

05.10.2017

1

9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно)

Елин Пелин

Средно

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Ихтиман провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

   Дирекция “Бюро по труда”- Ихтимануведомява работодателите от общините Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4350,00 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 1781,00 лв.;
  • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 9550,00 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 5619,00 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди пълно и непълно работно време (чл.52, ал.1 от ЗНЗ)-свободни средства -1510,00 лв.
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 1796 лв.;
  • безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 1820,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 1311,00 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства – 1300,00 лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 12995,00 лв.;
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).
 Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Ихтиман, както и на тел. 0724 85477.

Работни места

 

 

Обява

Фирма "Прометекс - 90" ЕООД
 
търси да назначи шивачи, кроячи и оператор банциг
 
Свободните работни позиции са в с. Горна Малина, 2131

 

За контакти тел.: 0899835566 - Нора Аталай

 

 

 

Обява


 

Новини