Свободни работни места към 11.12.2017 г.

Срок на валидност

Бр. незаети

Длъжност

Град

Образование

 

1

1221-6007/Ръководител, отдел по маркетинг

София

Висше

 

1

1219-6007/Ръководител, отдел в бизнес услугите

София

Висше

 

1

7119-2016/Работник, поддръжка на сгради

Елин Пелин

 

 

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Елин Пелин

Висше,Средно

 

2

3324-2004/Търговски посредник

Елин Пелин

Висше,Средно

 

1

9312-0006/Работник, поддръжка на пътища

Елин Пелин

 

 

1

2161-7002/Архитект

Елин Пелин

Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия

 

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Елин Пелин

 

 

1

2422-5040/Младши експерт

Елин Пелин

 

 

1

7119-2016/Работник, поддръжка на сгради

Елин Пелин

 

 

1

2421-5023/Ръководител/Мениджър  качество

Елин Пелин

 

 

1

2421-5027/Мениджър, проекти

Елин Пелин

 

 

1

2421-5025/Мениджър, ключови клиенти

Елин Пелин

 

20.12.2017

2

7223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Равно поле

Средно

05.01.2018

1

2411-6004/Счетоводител

Елин Пелин

Средно / Икономически науки (Счетоводител)

08.01.2018

1

3122-3002/Организатор, производство

Равно поле

Висше (магистър , бакалавър инженерни специалности)

08.01.2018

1

3115-3004/Техник, механик

Равно поле

Средно / Електротехника и енергетика (техник)

08.01.2018

2

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство

Елин Пелин

Средно

08.01.2018

1

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство

Равно поле

Професионална квалификация (водач мотокар , електрокар , високоповдигач.)

29.12.2017

2

9622-0001/Общ работник

Елин Пелин

Основно,Средно

29.12.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

29.12.2017

4

7522-1002/Дърводелец, мебелист

Елин Пелин

Средно

29.12.2017

2

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Равно поле

Средно

29.12.2017

4

9321-0006/Опаковач

Елин Пелин

Основно,Средно

29.12.2017

3

9622-0001/Общ работник

Елин Пелин

Средно,Основно

29.12.2017

2

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Елин Пелин

Средно

20.12.2017

1

2411-6004/Счетоводител

Равно поле

Средно / Икономически науки (Счетоводител)

31.12.2017

5

5414-1007/Охранител

София

Средно

20.12.2017

2

8211-2013/Монтажник, превозни средства

Елин Пелин

Средно

20.12.2017

2

9321-0001/Пакетировач

Равно поле

Средно

31.12.2017

4

5414-1007/Охранител

София

Средно

20.12.2017

3

7322-2014/Печатар

Равно поле

Средно

29.12.2017

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Елин Пелин

Средно,Основно

15.12.2017

2

5414-1007/Охранител

Долни Богров

Основно,Средно

27.12.2017

10

5223-2001/Продавач-консултант

София

Средно

05.01.2018

1

9622-0001/Общ работник

Горна Малина

Средно

15.12.2017

1

5223-2001/Продавач-консултант

Елин Пелин

Средно

17.12.2017

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Елин Пелин

Средно

Обява

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

ОБЯВЯВА

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА БРАНЕ НА МАЛИНИ  В ПОРТУГАЛИЯ

Изисквания към кандидатите:

-възраст между  18-50 години

-минимум основно образование

-чисто свидетелство за съдимост

-физическа пригодност и издръжливост

-опит в бране на меки плодове ще се счита за предимство.

-владеенето на английски, португалски или испански език е предимство.

Работата е за период от 2-3 месеца, започващ през месец февруари/март 2018г.

-основно месечно възнаграждение 557 евро

-осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 2.00 евро на ден.

-осигурена храна-обяд и вечеря, а във фермите където не се приготвя храна за всеки отработен ден ще се заплаща на лицата средства за храна в размер на 4,52 евро.

-осигурено от работодателя авансово плащане на пътуването до Португалия-цената на билета се удържа при първото изплащане на заплатата.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 12.01.2018 г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ– ДБТ ИХТИМАН И ФИЛИАЛИТЕ В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН И КОСТЕНЕЦ

Обява

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

ОБЯВЯВА

 НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА БОРОВИНКИ В ИСПАНИЯ, ПРОВИНЦИЯ УЕЛВА

КАНДИДАТКИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

-      ЖЕНИ МЕЖДУ 18 И 45 ГОДИНИ, С ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

-      С ОПИТ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА РАБОТА

-      ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВИ, СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ

-       ПОЗНАНИЯ ПО ИСПАНСИ ЕЗИК ЩЕ СА ПРЕДИМСТВО, НО НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

-       РАБОТОДАТЕЛЯ ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ.

-       ХРАНАТА НЕ СЕ ПОЕМА, НО РАБОТОДАТЕЛЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТ ДО СУПЕРМАРКЕТИ

-       ПЪТУВАНЕТО ДО ИСПАНИЯ СЕ ЗАПЛАЩА ОТ РАБОТНИКА.

 ЗАПЛАТА  40.15 ЕВРО НА ДЕН БРУТНО.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ–  22.01.2018 г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ– ДБТ ИХТИМАН И ФИЛИАЛИТЕ В КОСТЕНЕЦ И В ЕЛИН ПЕЛИН.

Обява

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

ОБЯВЯВА

 НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ, ПРОВИНЦИЯ УЕЛВА

КАНДИДАТКИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

-      ЖЕНИ МЕЖДУ 25 И 40 ГОДИНИ, С ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

-      С ОПИТ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА РАБОТА

-      ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВИ, СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ

-      ПОЗНАНИЯ ПО ИСПАНСИ ЕЗИК ЩЕ СА ПРЕДИМСТВО, НО НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

РАБОТОДАТЕЛЯ ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ

-ХРАНАТА СЕ ПОЕМА ОТ РАБОТНИКА

-ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЗАМИНАВАНЕТО СЕ ПОЕМАТ ОТ РАБОТНИКА, ЗАВРЪЩАНЕТО В БЪЛГАРИЯ Е ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ.

ЗАПЛАТА 40.39 ЕВРО НА ДЕН БРУТНО.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ–  31.01.2018 г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – ДБТ ИХТИМАН И ФИЛИАЛИТЕ В КОСТЕНЕЦ И В ЕЛИН ПЕЛИН.

ПРОЕКТ „ Твоята първа EURES работа ”

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

 ИНФОРМИРА ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ Твоята първа EURES работа

  Целта на Проекта е подпомагане мобилността на младите хора в Европа и е насочен към лица на възраст между 18 и 35 години, както и към малките и средни предприятия, които ги наемат.

    За младежите схемата предлага:

 -Намиране на работно място в друга страна от ЕС за минимум 6 месеца или стаж за минимум 3 месеца, съчетано с финансова помощ.

-Работа срещу заплащане

-Стаж, включващ минимум 3 месечно интензивно обучение за развиване на технически и        професионални умения за усъвършенстване опита на младежите.

       За работодатели:

 За да участват работодатели в проекта е необходимо да се регистрират на платформата на проекта EUJOB4EU http://www.yourfirsteuresjob.eu/employers

Продължителността на проекта е 24 месеца. Схемата е отворена за кандидати с различна степен на образование и / или професионален опит.

За повече информация: http://eures.bg/Схеми за мобилност/ Yоur first EURES job ДБТ Ихтиман и филиалите в град Елин Пелин и град Костенец.

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

   От 7 ноември, Бюрата по труда към Агенцията по заетостта ще приемат заявления от безработни лица за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги.
   Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си за да работят на повече от 50 км далеч от дома си. Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.
Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.
   Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
   Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни мерки за безработни лица”.
 

Работни места

 

 

Обява

Фирма "Прометекс - 90" ЕООД
 
търси да назначи шивачи, кроячи и оператор банциг
 
Свободните работни позиции са в с. Горна Малина, 2131

 

За контакти тел.: 0899835566 - Нора Аталай

 

 

 

Обява


 

Новини