По повод 140-годишния юбилей от рождението на класика на българската литература и наш земляк от с. Байлово - Елин Пелин,

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
ОБЯВЯВА 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕЛИН ПЕЛИН“

 Цели на конкурса:

 Условия за участие:

-         Име на творбата;

-          трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;

-         име на школата/учебното заведение, адрес и арт ръководителя (ако не работи самостоятелно);

 Възрастови групи:

В конкурса могат да участват деца и ученици в следните възрастови групи:

1-ва група – до 6 навършени години;

2-ра група   -  I – IV клас (от 7 до 10 навършени години);

3-та група – V – VII клас (от 11 до 14 навършени години);

4 - та група – VIII - X клас (от 14 до 16 навършени години).

 Критерии за оценка:

 Срок за изпращане на творбите:

20 май 2017 г.

 Адрес:

Народно читалище „Елин Пелин – 1922”

с. Байлово п.к. 2133

община Горна Малина

Софийска област

Национален конкурс за детска рисунка

 Награди:

За всяка възрастова група журито определя Първа, Втора и Трета награда, включващи грамота и индивидуална предметна награда

Наградените творби ще бъдат изложени в дом-паметник „Елин Пелин” в с. Байлово.

Награждаването на малките художници е на 25 юни 2017 г. (неделя)  от 10:00 часа в двора на къща-музей „Елин Пелин“, след което ще могат да участват  в детския пленер „ЕКО РАБОТИЛНИЦИ“.

Новини