1.Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител с или без заверка
Административната таксата за издаването на същото е 2,00 лева.
Срокът за издаването му е 7 дни от подаването на молбата.
свали


2. Информация, консултация и справки по движение на заявки за администартивни услуги и преписки
Административната таксата не се дължи.

3. Достъп до обществена информация

Новини