НЧ „Светлина 1927”, с. Априлово

НЧ „Елин Пелин – 1922”, с. Байлово

НЧ „Съзнание 1925” с. Белопопци

НЧ „Паисий Хилендарски – 1927”, с. Гайтанево

НЧ “Васил Левски - 1929”, с. Горна Малина

НЧ „Христо Ботев - 2010", с. Горно Камарци

НЧ „Васил Левски - 1943”, Долна Малина

НЧ "Христо Ботев 1919", с. Долно Камарци

НЧ „Просвета 1918”, Макоцево

НЧ „Възраждане – 1922”, с. Негушево

НЧ „Никола К. Савов 1922", с. Осойца

НЧ „Пробуда - 1903” с. Саранци

НЧ „Хр. Г. Данов – 1922”, с. Стъргел

НЧ „Отец Паисий 1919”, с. Чеканчево

Новини