Заповед № 67 от 26.02.2019 г. за формулата за разпределение на средствата - делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2019 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
 
Заповед № 68 от 26.02.2019 г. за определяне правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен, прилагащи системата на делегираните бюджети.
 
Приложение 1 - Разпределение на бюджет 2019 г. между училищата и ДГ в община Горна Малина
 
Приложение 2 - Дофинансиране от община Горна Малина на общинските училища за учебната 2018-2019 г.

Новини