Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от общинска администрация Горна Малина
 
2009 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година

Новини