Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от общинска администрация Горна Малина
 
2009 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
Милена Георгиева Калоянова
Валя Петрова Петрова
Александрина Александрова Георгиева

Новини