1. Издаване на разрешително за транспортиране на строителни отпадъци
Административната таксата за издаването на същото е 35,00 лева.
Срокът за издаването му е 7 дни от подаването на молбата.
Необходимо е да се приложи документ за собственост на мястото, от където ще се извозват масите.
свали

2. Издаване на разрешетелно за сеч на дърва.
Административната таксата за издаването на същото е 5,00 лева за всяко дърво.
Срокът за издаването му е 7 дни от подаването на молбата.
Необходимо е да се приложи документ за собственост на мястото, от където ще се сече.
свали

3. Издаване на разрешетелно за сеч на орехово дърво.
Административната таксата за издаването на същото е 15,00 лева за всяко дърво.
Срокът за издаването му е 7 дни от подаването на молбата.
Необходимо е да се приложи документ за собственост на мястото, от където ще се сече.
свали 

Новини