Допуснати кандидати
до втори етап на конкурса за длъжността Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина, държавно делегирана дейност, по трудово правоотношение към община Горна Малина.
 
Интервюто ще се проведе на 19.10.2018 г. от 10.00 часа, в стая № 12 на общинска администрация Горна Малина.
 
Миглена Дечова Маринова
Даниела Веселинова Георгиева

 

Новини