Резултатите от проведеното интервю, етап 2 на конкурс за длъжността ”Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина”.

            След обсъждане, представянето на кандидатите и обобщаване резултатите от формулярите за оценка, комисията, назначена със заповед № 255/12.10.2018 г. на Кмета на община Горна Малина за разглеждане на подадените заявления за участие в конкурса и провеждане на интервю, взе следното решение:

С обща оценка от 110 точки на първо място класира Миглена Дечова Маринова.

С обща оценка от 96 точки на второ място класира Даниела Веселинова Георгиева.


 

Новини