Заповед № 487/29.11.2016 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Технически изисквания
Образци
Заповед № 496/09.12.2016 г.
Известие за ценови оферти
Протокол
Договор

Новини