Обявление
Решение за откриване на процедура
Документация
Техническа спецификация
Протокол 1
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол 2
Протокол 3
Решение 179/2018
Обявление за възложена поръчка
Договор
Информация за приключен договор

Новини