Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина

обявява свободни работни места за длъжностите:

Кинезитерапевт

Трудотерапевт

Медицинска сестра

Логопед

Хигиенист

Новини