СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
 
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

                                             

Новини