Обявление за поръчка
Решение за откриване на процедура
Документация
Образец на договор
Спецификация
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение № 196
Договор
Обявление за възложена поръчка

Новини