Състезанието „Многознайко” по проект „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина

фев 27, 2019

 На 27 февруари, 2019 г. - Ден на розовата фланелка,  в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведе Състезанието „Многознайко”.

Състезанието, втората по ред публична изява,  бе открито и ръководено от г-жа Цветанка Петкова – координатор работа с ученици в „Училище за успех”.


ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

 На 27 февруари, 2019 г. - Ден на розовата фланелка,  в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведе Състезанието „Многознайко”.

Състезанието, втората по ред публична изява,  бе открито и ръководено от г-жа Цветанка Петкова – координатор работа с ученици в „Училище за успех”.

Ученици и учители от групите (I – IV клас) за допълнително обучение по български език и математика, включени в Проекта „Училище за успех”, както и техни съученици  казаха „Не на насилието и тормоза в училище и извън него!”. И четирите отбора показаха знания и умения за работа с таблетите, закупени по проекта, демонстрираха бързина, находчивост и отлична работа в екип.

 

Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

 

Връща

Новини