ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

май 18, 2018

В Община Горна Малина продължава проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“.

Вече втора година в Община Горна Малина продължава изпълнението на проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. В рамките на проекта през настоящата учебна година учениците се включват както в допълнително обучение по български език и математика и в клубове по интереси – клуб „Умения 21 век“ и в спортен клуб. В следващите месеци предстоят редица публични изяви - спортни събития, училищни състезания, културни събития.
Вече втора година в Община Горна Малина продължава изпълнението на проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. В рамките на проекта през настоящата учебна година учениците се включват както в допълнително обучение по български език и математика и в клубове по интереси – клуб „Умения 21 век“ и в спортен клуб. В следващите месеци предстоят редица публични изяви - спортни събития, училищни състезания, културни събития.Учениците получават и индивидуална подкрепа от логопед и психолог, както и от координатор работа с ученици. Специалистите работят индивидуално за повишаване на самооценката, за развитие на езиковите и познавателните процеси, за емоционално съзряване и общуване. Внимание се обръща на децата със затруднения в ученето и в социалните умения.

 
С родителите работят двамата координатори по проекта - координатор за работа с ученици и координатор за работа с родители, които споделят опит с родителите в подкрепа на процеса на учене на децата.
 
Община Горна Малина – партньор по проекта - съдейства за организирането и провеждането на публичните събития и за популяризирането на постиженията на учениците в СУ „Христо Ботев“.
 

Връща

Новини