ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

апр 20, 2018

"Училище за успех" на театър

Днес,  20. 04. 2018 г., в Средно училище "Христо Ботев" – Горна Малина  гостува Казанлъшкият театър "Любомир Кабакчиев" с постановката "Палечка".


Театралното представление е част от дейностите за мотивиране на учениците в групите за допълнително обучение по български език и математика (Първи – Четвърти клас) по проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни".
 
 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини