Фонд "Социална закрила"

юни 25, 2015


"Развитие на социалната услуга Обществена трапезария в Община Горна Малина"

От 15.07.2013 г. в Община Горна Малина стартира проект „Развитие на социалната услуга Обществена трапезария в Община Горна Малина”, финансиран от фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Реализирането на услугата е свързано с предоставянето на безплатен обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб.

На 27.12.2013 год. е подписан допълнителен договор, финансиран от фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за 80 бенефициенти за периода януари - април 2014 год.
 
Проектът е изпълнен, отчетен и с верифицирани разходи до края на месец април 2014 год.

На 29.09.2014 г. бе подписан Договор с Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за реализирането на социалната услуга „обществена трапезария”. По проекта се хранят 80 потребители за период от 01.10.2014 до 31.12.2014 г.

 

През 2015 г. община Горна Малина сключи договори за предоставяне на социалната услуга "обществена трапезария" за 80 потребители.

 

През 2016 г. община Горна Малина сключи договор с Фонд "Социална закрила" за предоставяне на социалната услуга "обществена трапезария".Проектът е за 80 потребители със срок от 04.01.2016 г. - 30.04.2016 г.

Целева група по проекта са:
Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
 
За повече информация тел. 07152/23 20 - ст. експерт "Евроинтеграция и МКБППМН" - Десислава Кръстева и 0888 438 448 - Управител на Домашен социален патронаж - Димитър Павлов.

Връща

Новини