Проект "Център за социална рехабилитация и интеграция - Горна Малина"

авг 6, 2018

След проведена и одобрена процедура за избор на изпълните по проекта на 03.08.2018 г. инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина и г-жа Латинка Мушева, представител на "Ел Би Експерт" ЕООД подписаха Договор за сътрудничество за доставка и монтиране на оборудване по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина”.
Дейностите по проекта трябва да приключат до 07.09.2018 г.


След проведена и одобрена процедура за избор на изпълните по проекта на 03.08.2018 г. инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина и г-жа Латинка Мушева, представител на "Ел Би Експерт" ЕООД подписаха Договор за сътрудничество за доставка и монтиране на оборудване по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина”.

Дейностите по проекта трябва да приключат до 07.09.2018 г.

Основните дейнсти по проекта са:

Дейност 1. Сформиране на екип и изготвяне на обява за избор на доставчик за обзавеждане и оборудване на ЦСРИ – Горна Малина.

Дейност 2. Сформиране на комисия за оценка на събраните оферти за обзавеждане и избор на доставчик.

Дейност 3. Обзавеждане и оборудване на центъра

Дейност 4. Отчитане на проекта

Дейност 5. Информация и публичност

 

Връща

Новини