ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

мар 6, 2018

Състезанието „Многознайко” – публична изява по проект „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина
На 2 март, 2018 г. в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведе състезанието „Многознайко”, в което участваха ученици от групите (I – IV клас) за допълнително обучение по български език и математика, включени в проекта „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни”.


ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
 
Състезанието „Многознайко” – публична изява по проект „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина
На 2 март, 2018 г. в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведе състезанието „Многознайко”, в което участваха ученици от групите (I – IV клас) за допълнително обучение по български език и математика, включени в проекта „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни”.
Училищният координатор за учениците по Проекта и гл. учител в СУ – Горна Малина г-жа Цветанка Петкова бе подготвила презентации за всеки един от четирите кръга на състезанието:
-    Стани богат със знания;
-    Пъзел;
-    Кръстословица;
-    Кахут „Българската държава в най-стари времена”.
Отборите също бяха четири – „Пирин”, който спечели състезанието с 338 точки, „Тракия”, „Стара планина” и „Дунав”.
Кахут е компютърна програма за викторини, дидактически игри и др.
Учениците и от четирите отбора показаха пред гостите, че умеят да работят с таблетите, закупени по проекта – редяха електронни пъзели, отговаряха на въпроси с 4 възможни отговора и записваха буквата на верния на таблета, разпознаха българските царе...
За присъстващите родители бе радостен фактът, че децата им имат сериозни постижения в писането, четенето и смятането.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини