Интересен урок за Народните будители

ное 7, 2017

   На 06.11. 2017 г. най-малките ученици от Средно училище „Христо Ботев” – Горна Малина, участващи в проект “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, посетиха библиотеката на Народно читалище „Съзнание 1925” в с. Белопопци.
Мариана Балабанова – секретар на читалището и Цветелина Балабанова – работник в библиотеката бяха подготвили за децата много интересни ролеви игри, чрез които децата да затвърдят знанията си за народните будители.


Интересен урок за Народните будители


На 06.11. 2017 г. най-малките ученици от Средно училище „Христо Ботев” – Горна Малина, участващи в проект “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, посетиха библиотеката на Народно читалище „Съзнание 1925” в с. Белопопци.
Мариана Балабанова – секретар на читалището и Цветелина Балабанова – работник в библиотеката бяха подготвили за децата много интересни ролеви игри, чрез които децата да затвърдят знанията си за народните будители.
Оказа се, че част от малките ученици не само знаят какво означава думата „Будител”, но и знаеха за Кирил и Методий, за Васил Левски, за Христо Ботев (и че училището им носи неговото име), знаеха стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче”, за първия български буквар – рибния на Петър Берон...
Децата с интерес слушаха за книгите в библиотеката и сами „направиха” книжка за народните будители и табло с портретите им.
Всяко дете получи подарък – молив с дяволчето Фют, изработено в детската еко работилница при читалището.
Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини