ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

юни 4, 2018

ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Велопоход в деня на Ботев – 2 юни 2018 г.


ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Велопоход в деня на Ботев – 2 юни 2018 г.


Спортен клуб (5-8 клас) по проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни“ при СУ „Христо Ботев” – Горна Малина отбеляза с велопоход деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.


Участваха 18 ученици от V до VII клас с ръководители Цвета Немцойска и Иванка Младенова.
Във велопохода участие взе и кмета на Община Горна Малина инж. Ангел Жиланов, доброволци и родители.
Всички велосипедисти успешно преминаха 12 километровия маршрут: СУ „Христо Ботев”, Горна Малина – Долна Малина – Априлово – Горна Малина.
В Долна Малина участниците във велопохода се включиха в мероприятията на „Dolna Malina Open Fest”. Те присъстваха на демонстрация на нетрадиционно разучаване на български народни хора.
В училището в Горна Малина под звуците на сирените бе почетена паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
Участниците във велопохода получиха от кмета на Общината грамоти за участие и отлично представяне.
Проект “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор № BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини