Покана

май 21, 2018

П О К А Н А

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г , ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


П О К А Н А

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г , ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА

 На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Горна Малина

 К А Н И

 Жителите на общината , представители на бизнеса и НПО – та на 28.05.2018 г  от 9.30 часа в зала 9 ет.2 в сградата на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г., ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се подават в деловодството на общината, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането.

 Ø Всички заитересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Горна Малина – www.gornamalina.eu – секция – община - бюджет - община.

 

Председател на ОбС Горна Малина: (П)

Инж.Емил Найденов

Връща

Новини