Покана

май 15, 2018

ПОКАНА
Кметът на Община Горна Малина
 кани жителите  на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
 на 28.05.2018 г. от 10:00ч.  в малката зала на ІІ-ия етаж на Община Горна Малина
на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на
ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И ЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
 


ПОКАНА

Кметът на Община Горна Малина

 кани жителите  на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост

 на 28.05.2018 г. от 10:00ч.  в малката зала на ІІ-ия етаж на Община Горна Малина

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И ЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

 В Плана са разписани мерки за сградите и съоръженията за обществено ползване, съгласно Решение № 669 от 01.11.2017 год. на Министерски съвет на Република България.

 

Връща

Новини