НСОРБ и общините Елин Пелин и Горна Малина посрещат австрийски кметове

май 11, 2018

На 17 май, Националното сдружение на общините в Република България, заедно с общините Елин Пелин и Горна Малина ще са домакини на обучително посещение на делегация от австрийски кметове, организирана от Австрийската асоциация на общините. В делегацията от австрийска страна ще участват 40 кметове на средни и малки общини от селските райони, от провинции Бургенланд, Тирол, Форарлберг, Каринтия, Залцбург, Долна и Горна Австрия. Тя ще се ръководи от президента на асоциацията, г-н Алфред Риедел, кмет на община Графенвюрт и генералния секретар на Сдружението г-н Валтер Лайс.
В следобедните часове домакини на делегацията ще са председателят на Общински съвет Горна Малина инж. Емил Найденов и кметът на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов. Те ще посрещнат австрийските кметове в Хидропарк „Вятърните мелници”, с. Горна Малина. След това за делегацията са предвидени посещения в Детска градина „Вяра, Надежда, Любов”, СУ „Христо Ботев” и спортен комплекс „Арена Горна Малина” в общинския център.


НСОРБ и общините Елин Пелин и Горна Малина посрещат австрийски кметове
 
На 17 май, Националното сдружение на общините в Република България, заедно с общините Елин Пелин и Горна Малина ще са домакини на обучително посещение на делегация от австрийски кметове, организирана от Австрийската асоциация на общините.
 
Посещението е сред традиционните дейности на Австрийската асоциация на общините, която повече от 10 години организира визити за обмен на опит между изборни представители в страните председателстващи Съвета на Европейския съюз (ЕС).
 
В делегацията от австрийска страна ще участват 40 кметове на средни и малки общини от селските райони, от провинции Бургенланд, Тирол, Форарлберг, Каринтия, Залцбург, Долна и Горна Австрия. Тя ще се ръководи от президента на асоциацията, г-н Алфред Риедел, кмет на община Графенвюрт и генералния секретар на Сдружението г-н Валтер Лайс.
 
Австрийските кметове първо ще посетят с. Равно поле, община Елин Пелин. Там те ще бъдат посрещнати от г-жа Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян,  и от доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин. Г-жа Михайлова ще запознае колегите си от Австрия със структурата, настоящото развитие на малките и планинските ни общини, както и с компетенциите на българските общини. Другата тема обект на дебат, по която от Австрийска страна бе изразено желание за запознаване, е предоставянето и финансирането на услугите от общ интерес от българските общини, като образование, здравеопазване, социални дейности, култура, управление на отпадъците, ВиК услуги, превенция от бедствия и аварии и др. Изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева ще запознае кметовете със структурата, функциите и дейностите на Сдружението на общините. Кметът домакин ще представи добри практики на община Елин Пелин във финансовото управление, предоставянето на публични услуги, проекти с европейско финансиране и гарантиране сигурността на гражданите. След посещение на  голф клуб „Света София” в с. Равно поле, делегацията ще разгледа и културни обекти в гр. Елин Пелин.
 
В следобедните часове домакини на делегацията ще са председателят на Общински съвет Горна Малина инж. Емил Найденов и кметът на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов. Те ще посрещнат австрийските кметове в Хидропарк „Вятърните мелници”, с. Горна Малина. След това за делегацията са предвидени посещения в Детска градина „Вяра, Надежда, Любов”, СУ „Христо Ботев” и спортен комплекс „Арена Горна Малина” в общинския център.
 
Австрийската асоциация на общините е създадена преди 70 години, през 1948 година.  Седалището й е във Виена, от 1996 година има и офис в Брюксел. Понастоящем 2 087 от общо 2 098 австрийски общини са нейни членове.
 
Австрийските общини имат сериозен опит и много добри практики по усвояването на ресурси от Европейския земеделски фонд и прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), които ще споделят с българските си колеги. Преговорите по бъдещето и бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще се водят по време на Австрийското председателство на Съвета на ЕС, което е непосредствено след нашето. В тази връзка, посещението на австрийските кметове е и добра възможност, за защита на общинските ни интереси по бъдещето и ресурса на ОСП, който както вече беше обявено от Европейската комисия ще бъде редуциран, така и за договарянето на бъдещи съвместни дейности между двете асоциации в различни насоки.

Връща

Новини