Покана за обществено обсъждане

апр 12, 2018

Покана

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Горна Малина

К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

на 27.04.2018 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

на обществено обсъждане на:

Проект предложение

План за енергийна ефективност на общинските сгради в община Горна Малина за периода 2018-2025 г.


Относно:  План за енергийна ефективност на общинските сгради в община Горна Малина за периода 2018-2025 г., на основание чл. 12 от Закона за енергийната ефективност (чрез изменение и допълнение, публикувано в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Горна Малина

К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

на 27.04.2018 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

на обществено обсъждане на:

Проект предложение

План за енергийна ефективност на общинските сгради в община Горна Малина за периода 2018-2025 г.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Горна Малина, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:GMalina@abv.bgили в деловодството на Община Горна Малина на адрес:  с.Горна Малина, пл.”Родолюбие” № 1

12.04.2018 г.

                                                             К М Е Т:  инж. Ангел Димитров Жиланов

 

Приложение:

Връща

Новини