ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

фев 2, 2018

Община Горна Малина предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги, предоставяни от Община Горна Малина, на e-mail адреса или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.


ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Горна Малина на основание чл.26 ,ал.2 и чл.28 от ЗНА, в 30 -дневен  срок  от  публикуването на  настоящото  обявление на интернет страницата на общината, www.gornamalina.eu. 

Община Горна Малина предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги, предоставяни от Община Горна Малина, на e-mail адреса или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.

На 06.03.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет.2, зала № 9,  се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане и предложения към проекта за изменения и допълнения на Наредбата .

Глава трета Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица от Наредбата
 
Раздел IV Такси за технически услуги от Приложение №1 към Наредбата
 
Справка за постъпилите предложения по чл.26, ал.5 от ЗНА

Връща

Новини