Важно!

фев 5, 2018

Зонално жандармерийско управление - София, уведомява жителите на Община Горна Малина, че през 2018 г. ежедневно в работни дни от 08.30 до 17.00 часа в района на стрелкови комплекс "Столник" ще се провеждат учебни стрелби със стрелково оръжие от служителите на структурни звена на МВР. Моля, да се спазват границите на стрелковия комплекс, указани с предупредителни табели и сигнали при извършване на паша на добитък, селскостопанска, горско-добивна и друга дейност.
 
 


Зонално жандармерийско управление - София, уведомява жителите на Община Горна Малина, че през 2018 г. ежедневно в работни дни от 08.30 до 17.00 часа в района на стрелкови комплекс "Столник" ще се провеждат учебни стрелби със стрелково оръжие от служителите на структурни звена на МВР.
Моля, да се спазват границите на стрелковия комплекс, указани с предупредителни табели и сигнали при извършване на паша на добитък, селскостопанска, горско-добивна и друга дейност.

С пълния текст на писмото може да се запознаете тук

Връща

Новини