Регионален фолклорен фестивал

яну 27, 2017

XIII РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "КОЙТО СЕ СМЕЕ, ДЪЛГО ЖИВЕЕ", посветен на 140-годишния юбилей от рождението на Елин Пелин


Байлово
1 април 2017
Подробна информация ще намерите в меню ОБЩИНАТА, подменю КУЛТУРА

Връща

Новини