Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

юни 7, 2015

На 06.07.2015 г. Община Горна Малина сключи договор с Агенция да социално подпомагане гр. София за финансиране на проект «Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина» по Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01, финансирана по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Срокът за изпълнение на договора е 5 месеца. От 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г. 80 нуждаещи се лица ще получават топъл обяд в работните дни от месеца.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 20 479, 20 лева

Предстои подготовка на Искане за плащане и на Междинен Технически доклад за периода 04.05.2015 г. – 30.06.2015 г.За контакти:

Десислава Кръстева

ст.експерт «Евроинтеграция и

секретар на МКБППМН» при Община Горна Малина

Тел. за връзка 07152 / 2320

Връща

Новини