Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 год.

юни 25, 2015


Проект Реализация
„Укрепване на свлачище в с. Стъргел” – „Гарантиране безопасността на населението чрез предотвратяване на малки свлачища”        Обектът е завършен и отчетен на обща стойност 136 463.55 лв.
„Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина” Проектът е изпълнен и отчетен през м. февруари 2014 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 999 734,39 лв.
„Почистване, укрепване и коригиране на профила на река Макоцевска в землището на село Горна Малина”

Проектът е изпълнен и отчетен през м. декември 2013 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 975 980,84 лв.

Връща

Новини